Eclipse 3.1 M6 - kolejna wersja

Autorzy Eclipse udostępnili kolejny tzw. Milestone Build tego znakomitego, zintegrowanego środowiska programistycznego. Do ukazania się planowanej, finalnej wersji 3.1 pozostały niecałe trzy miesiące i rzeczywiście widać znaczne postępy.

Platforma w połączeniu z JDT (Java Development Tools) tworzy najpopularniejsze obecnie środowisko programistyczne dla Javy. Jak zwykle, kolejna wersja niesie ze sobą sporo znaczących zmian. Między innymi biblioteka komponentów SWT (Standard Widget Toolkit) została lekko 'odświeżona', interfejs użytkownika wzbogacił się o kilka przydatnych funkcji, zaś kompilator platformy Eclipse przeszedł pomyślnie testy TCK (Technology Compatibility Kit) i został uznany za zgodny z najnowszą Javą 1.5.

Lista zmian wprowadzonych w nowej wersji jest jak zwykle bardzo obszerna. Wybierając kilka ciekawszych, warto wymienić m.in.:

- wiele zmian w edytorze, usprawniających pracę z rozszerzeniami języka z wersji 1.5;

- dynamiczna, kontekstowa pomoc została rozszerzona także na okna dialogowe. Okna posiadające wiele stron, jak kreatory, okna preferencji, czy wyszukiwania przełączają okienko z pomocą przy zmianie wyświetlanej strony;

- biblioteka komponentów SWT doczekała się kilku pomniejszych zmian. Między innymi do komponentu Tree dodano nowe API, umożliwiające dostęp do węzłów drzewa poprzez ich indeks, Spinner ma teraz możliwość wyświetlania liczb z określoną liczbą miejsc po przecinku;

- pojawił się nowy kreator do eksternalizacji stałych tekstowych, czyli tworzenia specjalnych plików (*.properties) przechowujących teksty. Mechanizm ten umożliwia między innymi łatwe tłumaczenie aplikacji na różne języki, bez potrzeby zmieniania kodu programu. Więcej o tej funkcji można dowiedzieć się tutaj;

Strona domowa Eclipse


Zobacz również