Eclipse udostępnia Web Tools Platform 1.0

Fundacja Eclipse udostępniła Web Tools Platform 1.0 - zestaw podstawowych rozszerzeń platformy Eclipse umożliwiający rozwój aplikacji biznesowych J2EE oraz aplikacji webowych, mający być zarazem podstawą dla innych produktów wspomagających tworzenie aplikacji tego typu.

Web Tools Platform 1.0 (WTP) definiuje API, które może być wykorzystane do rozwoju dalszych rozszerzeń platformy. WTP wzbogaca platformę Eclipse między innymi o edytory HTML, JavaScript, CSS, JSP, SQL, XML, DTD, XSD (XML Schema Definition) czy WSDL. Oprócz tego dostępne są także graficzne edytory XSD i WSDL, narzędzia ułatwiające dostęp do baz danych i budowanie zapytań oraz wspomagające tworzenie serwisów webowych.

Firmy trzecie, takie jak Borland, IBM, BEA Systems (lider projektu WTP), JBoss, czy też Genuitec, producent MyEclipse, już rozpoczęły prace nad przekształceniem swoich produktów tak, aby bazowały na WTP i oferowały dotychczasowe, dużo większe możliwości. Prawdopodobnie tą samą drogą pójdą również inni producenci.

Póki co na stronie fundacji Eclipse wersja 1.0 jeszcze nie jest udostępniona, lecz można się spodziewać, że będzie można ją pobrać jeszcze w tym tygodniu. Pierwszy service pack spodziewany jest w lutym przyszłego roku.

Oficjalna informacja