Edukacja IT to nie tylko nauka programowania

W badaniu „Kariera po studiach. Edukacja a rynek pracy” zrealizowanym w 2017 roku na zlecenie Coders Lab zadane zostało pytanie: „Praca w jakich branżach wydaje Ci się najbardziej przyszłościowa, rozwojowa?”. W odpowiedziach prawie połowa osób wskazała branże, które są bezpośrednio związane z obszarem IT i programowaniem. Kolejna jedna trzecia wymieniła zawody ściśle związane z nowymi technologiami.

Nic dziwnego, że to właśnie nauka programowania stała się dla wielu pierwszym krokiem umożliwiającym wejście do obszernego świata IT. Krokiem najbardziej oczywistym i naturalnym. Programista to konkretny zawód, który łatwo zdefiniować i umiejscowić w procesie wytwarzania oprogramowania. Dość łatwo też określić predyspozycje kandydatów do tego zawodu. Nie są one związane z dotychczasowym wykształceniem czy osiągnięciami w naukach ścisłych, ale wiadomo, że programista powinien cechować się zdolnością do logicznego myślenia oraz znać przynajmniej podstawy języka angielskiego. Patrząc z tej perspektywy, programistą może zostać prawie każdy. Ale do tego trzeba dołożyć jeszcze zestaw cech, które zdecydowanie pomagają być rzeczywiście dobrym programistą, takich jak: cierpliwość, systematyczność, skrupulatność czy umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. Takie zawężenie powoduje, że nie wszyscy mogą myśleć o poważnej karierze w tym zawodzie.

Na szczęście to nie oznacza, że świat IT jest zamknięty dla osób, które nie chcą zajmować się pisaniem kodu, dla których częsty kontakt oraz rozmowy z ludźmi są ważnym elementem ich pracy, czy dla tych, którym bliżej jest do Photoshopa niż Excela. W procesie wytwarzania oprogramowania jest bardzo duża przestrzeń dla osób, których zadaniem jest badanie potrzeb potencjalnych użytkowników oprogramowania, zadbanie o jego użyteczność oraz formę, czytelne przygotowanie projektów dla deweloperów, testowanie rezultatów na różnych etapach rozwoju i wreszcie skuteczne wypromowanie finalnego produktu. Bez tych ważnych etapów we współczesnym konkurencyjnym otoczeniu nawet zaangażowanie najlepszych programistów nie daje gwarancji, że aplikacja czy strona internetowa stworzona przez nich będzie sukcesem.

Rola tych właśnie zawodów należących wciąż do kategorii IT, ale nie wymagających umiejętności programowania, będzie stale rosła. Już dzisiaj zapotrzebowanie na UX designerów czy testerów jest bardzo duże, bo firmy zaczynają doceniać korzyści wynikające z szerszego spojrzenia na proces produkcji oprogramowania i z angażowania specjalistów w tych dziedzinach. Stają się oni coraz bardziej niezbędni w branży IT i coraz bardziej doceniani.

Kursy prowadzone w Coders Lab, pozwalające na zdobycie kwalifikacji UX designera, testera manualnego czy testera automatycznego, są dla wielu osób łatwiejszą drogą prowadzącą do świata IT niż nauka programowania. Zwłaszcza dla ludzi, którzy obawiają się rzucić od razu na głęboką wodę, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z przyszłościowej branży i swoim uczestnictwie w technologicznych przemianach.

Praktyczne kompetencje pozyskane na naszych zajęciach w trakcie kursu Digital UX czy międzynarodowy testerski certyfikat ISTQB zawarty w cenie kursu testera manualnego są gwarancją, że nasz absolwent w przyszłym procesie rekrutacji będzie miał konkurencyjne argumenty w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli zdobyte u nas kompetencje poprze też własną motywacją i ambitną pracą, to drzwi do branży IT będą już przed nim szeroko otwarte.

Dowiedz się więcej: https://coderslab.pl/pl

Edukacja IT to nie tylko nauka programowania