Edukacyjne pakiety od Microsoftu trafiły do polskich szkół

Pakiety z prezentacjami poruszającymi tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu trafiły do ponad 14 tys. szkół podstawowych. Dzięki nim uczniowe poznają reguły bezpieczeństwa obowiązujące w Sieci. Ambasadorem programu został Krzysztof Hołowczyc, kierowca rajdowy.

Przekazane pakiety "3…2…1… Internet!" mają na celu wyrobienie u dzieci nawyku bezpiecznego poruszania się po zasobach Internetu. Do przeprowadzenia zajęć z ich użyciem wystarczy komputer lub odtwarzacz DVD. Prezentacje "3…2…1… Internet!" przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI.

Program "3…2…1… Internet!" powstał we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją "Kierowca Bezpieczny". To część programu Microsoftu "Partnerstwo dla Przyszłości", którego adresatem jest polska edukacja.

Akcji towarzyszą dwa konkursy, skierowane do nauczycieli i osób prowadzących zajęcia z bezpieczeństwa z użyciem pakietu. Pierwszy, w którym główną nagrodą jest nowy system Windows 7, dotyczy najbardziej innowacyjnego programu zajęć z wykorzystaniem pakietu. Aby wygrać w drugim konkursie, rozpoczynającym się w grudniu 2009 r., trzeba przeszkolić jak największą liczbę dzieci. Zwycięzcą zostanie szkoła, która przeszkoli najwięcej uczniów w stosunku do całkowitej liczby uczących się dzieci.

Pakiety dydaktyczne można także pobrać z następujących stron:

www.321Internet.pl

www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl

oraz www.dzieckowsieci.pl.