Edytor audio dla profesjonalistów

Ukazała się nowa wersja programu Ardour - zaawansowanego, wielośladowego edytora dźwięku dla systemu Linux. Ardour korzysta z serwera JACK, oraz sterowników ALSA.

Aplikacja obsługuje wtyczki LADSPA, a także VST (poprzez emulator Wine), zawiera również wsparcie dla urządzeń MIDI. Program miksuje nagrane ścieżki, pozwala także na ich edycję.

W najnowszej wersji programu (0.9beta22) poprawiono m.in. sterowanie urządzeniami MIDI, zarządzanie pamięcią, wprowadzono nowe opcje do listy odtwarzania, a także dodano menu kontekstowe, dostępne po kliknięciu myszką na jeden z paneli programu.

Więcej informacji

http://www.ardour.org