Edytor blogów - osadzanie wideo

Edytory blogów są bardzo wygodnymi narzędziami, gdyż potrafią obsługiwać blogi na różnych platformach - najbardziej zaawansowane z nich są też technicznie lepsze i sprawniejsze od edytorów dostępnych online. Skupimy się tutaj na kilku technicznych aspektach osadzania w blogu klipów wideo.


Numerem jeden na rynku edytorów blogów jest od kilku lat Windows Live Writer (po polsku: edytor w usłudze Windows Live), który wchodzi w skład bezpłatnego pakietu oprogramowania i usług firmy Microsoft, Windows Live. Najbardziej zaawansowaną wersją jest edytor będący elementem pakietu z 2011 roku, a więc dostępny dla systemów operacyjnych Windows Vista i Windows 7.

Zwróćmy od razu uwagę, że Windows Live Writer współpracuje z platformami WordPress, Blogger i Blox.pl, natomiast nie współpracuje z blogami w innych polskich portalach, gdyż nie obsługują one niezbędnego tu protokołu Metaweblog API. Ale przypomnijmy też, że Onet udostępnił na platformie Blog.pl właśnie technikę WordPress.

Windows Live Writer oferuje kilka technik osadzania klipów wideo we wpisach, które warto systematycznie omówić.

Cudze klipy z Internetu

Załóżmy, że chcemy osadzić we wpisie klip znajdujący się w serwisie YouTube. Wystarczy w tym celu skopiować w przeglądarce adres klipu, np.http://www.youtube.com/watch?v=CQzUsTFqtW0, a następnie kliknąć we wstążce Strona główna przycisk Wideo i wybrać polecenie Z sieci Web. W polu Adres internetowy wklejamy ze schowka adres - w podglądzie powinniśmy zobaczyć klip. Po kliknięciu przycisku Wstaw klip znajdzie się w edytorze.

Osadzanie klipu o podanym adresie internetowym

Osadzanie klipu o podanym adresie internetowym

Gdy interfejs klipu będzie widoczny we wpisie, możesz jeszcze dodać podpis informujący o zawartości prezentowanego filmu.

Osadzony klip ma domyślny rozmiar interfejsu. Możesz go jednak zmienić, korzystając z nieco innej techniki.

Możesz otworzyć stronę z klipem w YouTube, a następnie kliknąć przycisk Udostępnij, a potem Umieść, wybrać kliknięciem rozmiar interfejsu i skopiować kod do schowka (object).

Kod do osadzania plików z YouTube

Kod do osadzania plików z YouTube

W tym samym oknie edytora, czyli Wstaw plik wideo, w polu adresowym wklej kod - otrzymasz interfejs w innych rozmiarach niż domyślne.

Powiększony interfejs klipu

Powiększony interfejs klipu

Tak przygotowany kod możesz umieścić zarówno w WordPressie, jak i Bloggerze czy Blox.pl.

Jest jeszcze druga technika osadzania, która w procesie modelowania interfejsu bezpośrednio w YouTube wymaga usunięcia zaznaczenia opcji Użyj starego kodu umieszczanego na stronie. Technika ta jednak jest bez problemu akceptowana przez Bloggera i Blox.pl, natomiast w przypadku platformy WordPress wymaga dopiero zainstalowania wtyczki obsługującej wbudowane ramki iframe.

Oczywiście wstawianie kodu w edytorze za pośrednictwem okna Wstaw plik wideo można zastąpić przez wstawienie kodu w trybie edycji źródła wpisu - wystarczy kliknąć pod polem edycji kartę Źródło.

Techniką bezpośredniego wklejania kodu trzeba się posłużyć, jeśli chcemy wstawić klip wideo pochodzący z serwisu Vimeo - można tam pobrać kod za pośrednictwem przycisku Embed, kopiując potem kod wbudowanej ramki iframe (nowy) lub object (stary) i wklejając go do źródła wpisu w edytorze. Można też uprzednio rozwinąć opcje osadzania w Vimeo i określić nieco bardziej szczegółowo parametry kodu.

Kod do osadzenia klipu z serwisu Vimeo

Kod do osadzenia klipu z serwisu Vimeo

Trzeba jeszcze mieć na uwadze, że niektórych klipów nie można osadzić w blogu, gdy ich autorzy, umieszczając je na swoich kontach, zabronili umieszczania ich w cudzych witrynach czy blogach. Motywacją jest tu chęć przyciągnięcia użytkowników do własnych kanałów w YouTube.

Własne klipy online

Swoje własne klipy umieszczone w YouTube możemy wstawiać, korzystając z polecenia Wideo - Z usługi wideo. Logujemy się za pomocą swojego loginu i hasła na konto w YouTube i wybieramy klip pochodzący albo z naszych zasobów, albo z ulubionych.

Klipy z własnych zasobów w YouTube

Klipy z własnych zasobów w YouTube

Gdy klikniesz dwukrotnie obszar klipu w edytorze (ale nie sam klip, lecz brzeg lub pole podpisu, aby nie uruchomić odtwarzania), ukaże się kontekstowa wstążka z narzędziami

Kontekstowa wstążka z narzędziami wideo

Kontekstowa wstążka z narzędziami wideo

Dostępne we wstążce narzędzia pozwalają wybrać współczynnik proporcji interfejsu (panoramiczny lub standardowy), wyrównanie klipu w wierszu oraz marginesy oddzielające klip od innych elementów we wpisie.

Klipy z dysku

W tym przypadku wykorzystujemy we wpisie film, który mamy na dysku, ale który nie został jeszcze opublikowany w Internecie.

Po wybraniu Wideo - Z pliku ukazuje się znane nam już okno Wstaw plik wideo. Musimy się zalogować na swoje konto w YouTube, a następnie pobrać z dysku swojego komputera plik wideo i opisać go w oknie zgodnie z wymaganiami YouTube. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje wstawienie interfejsu do edytora i rozpocznie proces przesyłania pliku do YouTube, gdzie zostanie on przetworzony do wewnętrznego formatu serwisu - oczywiście obie operacje potrwają kilka minut. Kliknięciem przycisku Wyświetl online możesz przejść do strony z klipem i obejrzeć go.

Przesyłanie pliku wideo z komputera do YouTube

Przesyłanie pliku wideo z komputera do YouTube