Efektywne innowacje

Firmy starają się znów osiągać wzrost, ale po kryzysie ich podejście do zarządzania innowacjami i wyzwaniami zmieniło się. Badanie McKinsey Global Suurvey Innovation and commercialization 2010 pokazuje, że pojawiło się kilka sposobów na poprawę działania.

Aż 84% ankietowanych menedżerów stwierdziło, że innowacja jest bardzo ważna dla strategii wzrostu ich firm. Wyniki sondażu pokazują także, że podejście firm do tworzenia dobrych pomysłów, przekształcania ich w produkty i usługi zmieniło się od czasów kryzysu. Jednak wiele wyzwań, takich jak znalezienie utalentowanych pracowników, zachęcenie do współpracy i ryzyka, zorganizowanie procesu wprowadzania innowacji, pozostaje aktualnych. Badania z ostatnich lat pokazują, że główne bariery dla wprowadzania innowacji nie zmieniły się i firmy zrobiły niewielkie postępy w ich pokonywaniu.

W badaniu wzięło udział ponad 2 tys. respondentów z przedsiębiorstw różnej wielkości i z różnych branż z całego świata. Niemal 41% respondentów, aby osiągnąć wzrost swojej firmy, koncentruje się na istniejącym biznesie. Najbardziej wyróżniają się respondenci z branży technologicznej.

Zobacz również:

  • Kultowa strategia na nowym zwiastunie. Jest na co czekać!

Firmy raczej poszukują organicznego wzrostu dzięki nowym produktom, usługom czy klientom na istniejących rynkach (odpowiednio 68%) niż próbują osiągnąć wzrost na nowych rynkach lub poprzez fuzje i przejęcia (63%). Natomiast dla znakomitej większości innowacje są istotne w strategiach wzrostu (80% wskazań).

Ponad połowa respondentów (55%) twierdzi, że ich firmy radzą sobie w dziedzinie innowacji lepiej niż konkurencja. Największym wyzwaniem jest organizacja, aż 42% respondentów twierdzi, że poprawa w tym obszarze przyniosłaby największą różnicę we wprowadzaniu innowacji. W tegorocznej edycji badania istotne okazało się również rozwijanie klimatu sprzyjającego innowacji, komercjalizacja nowych przedsięwzięć, produktów i usług, wybieranie odpowiednich pomysłów i zarządzanie portfolio.

Zaledwie jedna trzecia ankietowanych uważa, że ich firmy są efektywne w ustalaniu formalnych priorytetów dla innowacji podczas tworzenia planów strategicznych (w 2007 r. odsetek ten wynosił 25%).

Trudne okazuje się komercjalizowanie nowych produktów i usług. Niemal jedna trzecia menedżerów uznała za jedno z największych wyzwań wprowadzenie pomysłów na rynek, a 43% ma problem z wyselekcjonowaniem idei, nad którymi warto pracować.

Poważnym problemem może być brak formalnego procesu podejmowania decyzji, 40% respondentów uważa, że ich firmy podejmują decyzje o komercjalizacji spontanicznie, a zaledwie 23% wspierając się sformalizowanym procesem. Jedna trzecia podejmuje decyzje na poziomie działu. Menedżerowie narzekają na brak odpowiedniej wiedzy i danych oraz wysoki poziom niepewności przy podejmowaniu tego typu decyzji.

W komercjalizacji nowych idei jednym z najważniejszych czynników są relacje między działem badań i rozwoju oraz marketingu oraz proces przekształcania pomysłu w prototyp.