Eko-Europejczycy

Według poświęconej nastawieniu Europejczyków do problemów ekologii i środowiska edycji badania Eurobarometer, po raz pierwszy od trzech lat te właśnie zagadnienia uzyskały wśród większości opinii publicznej priorytet najwyższy.

Badaniem objęto jesienią ub. roku 16 tys. mieszkańców UE. Jak skomentowała wyniki raportu europejska komisarz ds. środowiska, Margot Wallstroem: "Europejczycy ewidentnie uznają środowisko za priorytet i domagają się bardziej zdecydowanych działań na rzecz jego ochrony na poziomie europejskim. Przyszła polityka w tej kwestii weźmie oczywiście pod uwagę wyniki raportu".

50% ankietowanych mieszkańców UE stwierdziło, że obawia się skutków katastrofy nuklearnej i odpadów radioaktywnych (ciekawe, czy wpływ na ten lęk miały poprzedzające w Iraku wypowiedzi prezydenta Busha o możliwości użycia broni A w Iraku i władz Korei Północnej o możliwości zaatakowania bronią A USA, które odbiły się na forum europejskim szerokim echem - przyp. red.); 45% stwierdziło, że najbardziej obawia się katastrof przemysłowych. Między 41% a 44% Europejczyków obawia się zanieczyszczenia atmosfery, naturalnych katastrof, zanieczyszczenia wody oraz wycięcia lasów tropikalnych.

Jak się okazuje, największą wiedzą Europejczycy mają na temat zagrożeń naturalnych (64%) oraz zanieczyszczenia powietrza (53%). Postrzegane jako najniebezpieczniejsze zagrożenie nuklearne potrafi dobrze zdefiniować 38% badanych.

Jak się okazuje, najbardziej przejęci i zaangażowani w sprawę ochrony środowiska są mieszkańcy sprawującej obecną prezydencję w UE Grecji, podczas gdy najmniej uwagi poświęcają tym sprawom Holendrzy. Europejczycy różnią się co do sugerowanych środków poprawy sytuacji. Równo połowa uważa, że podjęcie działań w skali osobistej, we własnym zakresie ma znaczenie dla odwrócenia negatywnych trendów, tyle samo uważa jednak, że ich osobista postawa jest bez znaczenia. Jednak już 65% jest zdania , że akcje miałyby sens, gdyby włączyli się do takich działań także inni. Ogółem pesymizm co do dalszego rozwoju wypadków wyraziło 44% ankietowanych, a umiarkowany optymizm - 45%.

W kwestii oceny stanu środowiska Europejczycy najbardziej ufają organizacjom ochrony środowiska i naukowcom; a tylko 1% ufa firmom i biznesowi.

Jakie działania miałyby być podjęte? 48% uważa, że niezbędne jest zaostrzenie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, a zarazem poprawić musiałby się poziom egzekucji tego prawa (40% respondentów). 45% uważa, że najlepszą droga jest informowanie o zagrożeniach, uświadamianie ich i partycypacja społeczna w podejmowaniu konkretnych decyzji dotyczących kwestii środowiskowych.

Jedna trzecia Europejczyków uważa struktury unijne za najlepszy poziom do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących ochrony środowiska. 30% uważa, że skuteczniejsze są rządy narodowe, a ok. 27% - że samorządy lokalne.


Zobacz również