Ekologia i biznesmeni

Zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska to najważniejsze ekologiczne zmartwienia menedżerów. Za najbardziej efektywny sposób przeciwdziałania degradacji środowiska uważają rozwój alternatywnych paliw i energii oraz upowszechnienie transportu kolejowego i morskiego.

W ramach XV edycji badania "UPS Europe Business Monitor", przeprowadzonego wśród 1,5 tysiąca europejskich menedżerów poruszono m.in. kwestie ochrony środowiska naturalnego.

Zmiana klimatu jest najgroźniejszym globalnym problemem środowiska naturalnego według 54% przedstawicieli kadry kierowniczej. Kwestię tą najmocniej akcentują niemieccy liderzy biznesu (70%). Zmiana klimatu najmniej obaw budzi wśród francuskiej kadry kierowniczej (39%), którą bardziej martwi zanieczyszczenie wody pitnej (46%).

Zobacz również:

  • Unia Europejska - larwy chrząszcza wpisano na listę produktów żywnościowych

Drugim pod względem ważności problemem jest według respondentów (39%) zanieczyszczenie powietrza. Najbardziej zaniepokojeni są włoscy (57%) i duńscy (49%) menedżerowie. Ci ostatni wyrażają również największą troskę w związku z utratą tropikalnych lasów deszczowych (42%).

Liderzy biznesu nie są na tyle zaniepokojeni stanem środowiska naturalnego, żeby miało to zasadniczy wpływ na wybór dostawców. Przede wszystkim kierują się firmowym kodeksem postępowania oraz zgodnością z prawem (44%). Systemy zarządzania ochroną środowiska naturalnego zajęły dopiero piątą pozycję (21 %) wśród najważniejszych aspektów, ustępując miejsca przejrzystej księgowości (30%), poufności (28%) oraz standardom ochrony i bezpieczeństwa (24%). Wydajność energetyczna i kwestia emisji zanieczyszczeń (16%) znalazły się jeszcze niżej.

67% ankietowanych uważa, że wsparcie rozwoju alternatywnych paliw i energii dla pojazdów to najbardziej efektywna polityka ochrony środowiska. Alternatywne paliwa i energia cieszą się najsilniejszym poparciem w Niemczech i Hiszpanii (po 71%), a następnie we Francji (68%) i Włoszech (66%). Mniej entuzjazmu okazały Wielka Brytania (63%), Belgia (62%) i Holandia (61%).

Wzrosło też znacznie poparcie dla transportu większego frachtu drogą kolejową i morską. Aż 58% liderów biznesu uważa ten sposób działania za kolejną, przyjazną środowisku propozycję. Za tą inicjatywą opowiedziało się aż 77% Włochów, natomiast w Wielkiej Brytanii polityka ta uzyskała najmniejsze poparcie (37%). Wśród innych postulatów znalazły się poprawa infrastruktury transportu drogowego (16%) oraz ograniczenie dostępu pojazdów do centrów miast (12%).

(Agnieszka Szadkowska)