Ekspansja DT

Deutsche Telekom, niemiecki potentat telekomunikacyjny ma przejąć VoiceStream - jednego z największych amerykańskich operatorów telefonii komórkowej.

Niemiecki gigant Deutsche Telekom przejmie amerykańską firmę telekomunikacyjną VoiceStream. Wartość transakcji wynosić ma około 50,7 miliarda USD. W wyniku połączenia obu firm powstałby pierwszy globalny operator telekomunikacyjny używający technologii GSM. VoiceStream jest jednym z głównych dostawców usług telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem dr. Rona Sommera, dyrektora wykonawczego Deutsche Telekom, ta transakcja daje niemieckiemu operatorowi wyjątkową okazję wejścia na amerykański rynek telefonii komórkowej. Chociaż rozwija się on wolniej od europejskiego, to ze względu na liczbę potencjalnych klientów, pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie.

Zgodnie z wynegocjowanymi warunkami umowy akcjonariusze VoiceStream mają otrzymać 3,2 akcji Deutsche Telekom i 30 USD za każdą akcję amerykańskiej firmy. Jeśli umowa zostanie zaaprobowana przez akcjonariuszy VoiceStream oraz odpowiednie urzędy, firma ta stanie się częścią T-Mobile, będącego oddziałem Deutsche Telekom świadczącym usługi na rynku telefonii komórkowej.

Jak się spodziewają się przedstawiciele VoiceStream, niemiecka firma jeszcze przed końcem sierpnia zainwestuje dodatkowo około 5 miliardów dolarów w rozszerzenie sieci amerykańskiej firmy. Gdy połączenie dojdzie do skutku, Deutsche Telekom przejmie część szybko rozwijającego się amerykańskiego rynku i stanie się operatorem posiadającym sieci telefonii komórkowej GSM w Europie i w Ameryce Północnej, obsługującym łącznie 19,8 miliona użytkowników. Umowa wycenia "potencjalną wartość" każdego użytkownika korzystającego z usług VoiceStream na 265 dolarów

Więcej informacji:

www.telekom.de

www.voicestream.com


Zobacz również