Eksportowa lokomotywa

CASE przewiduje 3,4-proc. wzrost gospodarczy na koniec tego roku i coraz lepsze tempo rozwoju eksportu na najbliższe lata.

Według prognoz Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych (CASE) wzrost gospodarczy na koniec br. wyniesie 3,4% (Ministerstwo Finansów oczekuje wzrostu na poziomie 3,6%). Na przyszły rok wzrost PKB przewidywany jest w wysokości 4,1%, a na 2005 - 4,2%. Lokomotywą wzrostu gospodarczego ma być przede wszystkim eksport.

Tempo eksportu będzie zdaniem Centrum nadal wysokie i nie spadnie poniżej 10%, zwłaszcza, że wspierać je będzie osłabienie złotego. Natomiast dynamika importu jest niższa, a popyt inwestycyjny słaby.

Według prognoz CASE, na koniec bieżącego roku deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniesie 1,7% Produktu Krajowego Brutto (wobec 2,4% na koniec III kw. br.). W przyszłym roku stopy procentowe w Polsce spadną o 125 punktów bazowych, a w roku 2005 o dalsze 75 punktów.

CASE podało też prognozy kursów walut na przyszły rok - euro ma kosztować średniorocznie 4,68 złotego, a dolar 3,85 złotego.


Zobacz również