Elastyczność i klienci

Jak wynika z raportu Economist Intelligence Unit, najważniejszymi czynnikami sukcesu w 2010 roku będą elastyczność modeli biznesowych oraz relacje z klientami.

Raport "Biznes 2010 Polska. Sposób działalności polskich firm w 2010 roku w opinii kadry kierowniczej" został zrealizowany pod patronatem SAP AG przez Economist Business Unit. Jest to część badania globalnego, przeprowadzonego wśród 4000 przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej z 23 najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów. W Polsce w ankiecie wzięło udział 138 menedżerów z 20 branż i instytucji publicznych.

W ciągu najbliższych pięciu lat priorytetami strategicznymi będą: zdolność do szybkiej adaptacji modeli gospodarczych, wykorzystywanie technologii informatycznych, budowa relacji z klientami, a także zdolność wprowadzania innowacyjnych usług i produktów. Głównym zagrożeniem będzie postępująca konsolidacja (uznało tak 2/3 przedstawicieli polskiej kadry menedżerskiej). Mniejsze zagrożenie stanowi pojawienie się nowych konkurentów z powstających rynków.

Firmy, aby móc skutecznie konkurować w zmiennym środowisku biznesowym, będą starały się koncentrować na głównych produktach i usługach, zamiast dywersyfikować swoją działalność.


Zobacz również