Elektrim inwestuje w Poland.com

Po trwających prawie 2 miesiące negocjacjach Elektrim i portal Poland.com podpisały umowę o strategicznym partnerstwie.

Elektrim SA podpisał umowę z udziałowcami firmy Poland.com S.A. - MCI Management SA oraz Vogel Publishing sp. z o.o. - na mocy której nabędzie 55,01% akcji internetowego portalu Poland.com. Inwestycja ta ma wartość 16,3 mln USD, co czyni ją liczącym się przedsięwzięciem na polskim rynku internetowym. W ramach zawartego porozumienia Elektrim obejmie 7 903 513 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda - stanowiących 55,01 % kapitału akcyjnego spółki Poland.com SA i 55,01 % jej głosów na WZA. Elektrim zapłaci 9,8 mln USD w gotówce oraz dodatkowe 6,5 mln USD w postaci usług umożliwiających korzystanie z portalu z wielu urządzeń końcowych.

Według Dominiki Kraśko, wiceprezesa Zarządu Poland.com ds. marketingu i sprzedaży, inwestycja Elektrimu świadczy o jego przekonaniu co do słuszności strategii obranej przez Poland.com: "Dla Poland.com oznacza ona 16,3 mln USD na dalszy rozwój firmy. Dzięki temu Poland.com ma bardzo realne szanse stać się w krótkim czasie jednym z liderów polskiego rynku internetowego". Dominika Kraśko stwierdziła również, że: "Z biznesowego punktu widzenia powstała idealna struktura akcjonariatu dla przedsięwzięcia internetowego: Elektrim, jako partner strategiczny z branży telekomunikacyjnej, MCI - ekspert w zakresie wysokich technologii i Vogel Publishing - wydawca z branży komputerowej".


Zobacz również