Elektroniczna Rosja

IDC przedstawia wyniki badań dotyczące rozwoju handlu elektronicznego w Rosji.

International Data Corporation opublikowała ostatnie wyniki badań dotyczących rozwoju handlu elektronicznego w Rosji. Według raportu, w kraju tym wartość transakcji dokonywanych za pośrednictwem Internetu w najbliższym czasie zwiększy się do ok. 90 mln USD. Analitycy z IDC twierdzą, iż obecny rozwój tego rynku w Rosji jest porównywalny do tego, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90. Przewiduje się, iż w Rosji do 2004 r. dostęp do Internetu będzie miało 9,4 mln użytkowników.

Raport IDC wykazuje także, iż w Rosji największe znaczenie dla rozwoju rynku elektronicznych transakcji ma wciąż sytuacja polityczna. Zaczątki infrastruktury dla nowego modelu gospodarki tworzyły się tam już w 1998 r., jednak poważniejsze inwestycje w tym sektorze miały miejsce dopiero po ostatniej zmianie na stanowisku prezydenta Rosji. Analitycy wykazują jednocześnie, iż na przeszkodzie rozwoju dojrzałego rynku transakcji elektronicznych w Rosji stoją przede wszystkim słabo rozwinięty sektor logistyczny oraz fakt, iż w kraju tym niewielki odsetek osób korzysta z kart kredytowych.


Zobacz również