Elektroniczne dokumenty

Dostępna jest już nowa wersja programu AFPL Ghostscript 8.50, aplikacji umożliwiającej konwersję i obróbkę plików w formatach EPS, PS, DVI i PDF. Program pozwala m.in. wyekstrahować sam tekst z dokumentów PDF.

W najnowszej wersji programu poprawiona została obsługa czcionek oraz możliwości oferowanych przez format PDF wersji 1.5, w tym m.in. kodowanie algorytmem falkowym obrazów JPEG 2000.

Ta ostatnia opcja pozwala na uniknięcie tak zwanych artefaktów, czyli graficznych szumów, występujących w przypadku zbyt mocno spakowanych zdjęć w formacie JPEG. Wśród nowości warto również zwrócić uwagę na opcję, która umożliwia wysłanie do programu od razu całej kolejki zadań.

Więcej informacji

http://www.ghostscript.com