Elektroniczne podpisy

Senat Stanów Zjednoczonych zdecydowaną większością głosów zatwierdził ustawę nadającą moc prawną wszelkim kontraktom, zamówieniom i innym dokumentom przekazywanym i podpisywanym online.

W amerykańskim senacie odbyło się głosowanie nad przyjęciem ustawy Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-SIGN), za którą głosowało 426 senatorów przy 4 głosach sprzeciwu. Ustawa nadająca moc prawną podpisom na elektronicznych dokumentach zostanie przyjęta przez Senat pod koniec bieżącego tygodnia, a prezydent Bill Clinton oświadczył, że zaakceptuje nowy akt prawny. "Nadajemy po prostu mediom elektronicznym takiej samej mocy prawnej i skuteczności co mediom papierowym", oświadczył Tom Bliley, republikanin z Wirginii. "Ten akt prawny pozwoli użytkownikom Internetu zaangażować w działalność, która nie jest jeszcze możliwa."

Chociaż już dzisiaj internauci mogą wprawdzie otworzyć online konto bankowe, uzyskać kredyt, zapłacić ratę ubezpieczenia, to jednak sfinalizowanie transakcji w świetle prawa musi zawierać papierowy dokument z odręcznym podpisem. "E-SIGN pozwoli na całkowite przeprowadzanie transakcji online, a zawarte porozumienie będzie miało takie same prawne konsekwencje jak kontrakt papierowy", powiedział Bliley. Ustawa wymienia także grupę dokumentów, które wciąż muszą istnieć w formie papierowej m.in: testamenty, dokumenty adopcji, dokumenty rozwodowe, orzeczenia sądu i anulacje umów ubezpieczeniowych.

Autorzy ustawy, spełniając oczekiwania przemysłu komputerowego, nie określili rodzaju technologii za pomocą której mają być tworzone elektroniczne podpisy. Scenariusz wprowadzania ustawy w życie przewiduje, że podpis będzie generowany przez cyfrowy certyfikat wydawany przez sieciowego partnera. Certyfikat taki może także generować publiczne i prywatne "klucze" i tworzyć infrastrukturę publicznych "kluczy". Osoby prywatne będą otrzymywać certyfikaty z różnych instytucji z którymi są związani, podobnie jak w przypadku kart kredytowych z banków, kart serwisowych ze sklepów i identyfikatorów wydawanych przez rozmaite organizacje.


Zobacz również