Elektroniczne poparcie dla ustawy

Po raz pierwszy bezpieczny podpis elektroniczny jest wykorzystywany do udzielania poparcia inicjatywie ustawodawczej. Być może będzie w tym obszarze stosowany na szerszą skalę.

Po raz pierwszy w Polsce można skutecznie udzielić poparcia obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej przez Internet używając bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dotyczy to projektu ustawy Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM, dającej możliwość odpisania od podstawy do opodatkowania do 12 000 zł rocznie w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych.

Dzięki tej możliwości udzielania poparcia inicjatywę mogą poparzeć posiadacze certyfikatów kwalifikowanych, których jest w Polsce blisko 210 000. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM zakłada, że przy współpracy z kwalifikowanymi centrami certyfikacji możliwe jest wykorzystanie podpisu elektronicznego do popierania inicjatyw ustawodawczych w szerszym zakresie.