Elektroniczne wnioski

NASK zmienia od 2 kwietnia br. sposób składania wniosków o zmianę delegacji domen.

NASK zapowiada wprowadzenie nowego sposobu składania wniosków o zmianę delegacji domen. Zgodnie z obowiązującym na świecie, także w Polsce, prawem domeny internetowe nie są kupowane na własność, ale odpłatnie dzierżawione na określony czas. Od 2 kwietnia br. wystąpienie do NASK o zmianę delegacji domeny będzie polegało na wypełnieniu odpowiedniego wniosku elektronicznego, dostępnego na stronie www.dns.pl. Trzeba wydrukować go, opatrzyć podpisem i pieczęcią firmową i wysłać faksem lub pocztą do NASK. Za pomocą jednego wniosku będzie można wystąpić o zmianę delegacji maksymalnie 10 domen. W okresie 2-17 kwietnia zmiany delegacji domeny można dokonać na dotychczasowych zasadach.

Udogodnieniem dla firm świadczących usługi internetowe (Internet Service Provider - ISP), której zgłaszają zazwyczaj więcej wniosków, będzie możliwość zmiany delegacji domen za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jak podkreślają przedstawiciele NASK, zmiana dotyczy wyłącznie sposobu wnioskowania. Planowana modyfikacja nie zmieni obowiązujących od 18 grudnia 2000 r. "Zasad rejestracji i utrzymania domen internetowych".

Zobacz również:

  • test2speed.com pozwala przetestować szybkość strony WWW

Więcej informacji: www.dns.pl