Elektroniczni kompozytorzy

Powoli odchodzą w przeszłość czasy, kiedy właściciele komputerów gromadzili setki MID-ów. Żyjemy w erze panowania MP3 - co w takim razie z MIDI? Czy został zarezerwowany tylko dla elitarnej grupy infomuzyków? Wręcz przeciwnie. Powstają coraz lepsze programy do edycji, nowe specyfikacje i urządzenia. Faktem natomiast jest, że większość użytkowników tego formatu to najczęściej profesjonalni (choć różnego formatu) muzycy. Przyjrzymy się zatem najpopularniejszym programom do edycji materiału MIDI.


Powoli odchodzą w przeszłość czasy, kiedy właściciele komputerów gromadzili setki MID-ów. Żyjemy w erze panowania MP3 - co w takim razie z MIDI? Czy został zarezerwowany tylko dla elitarnej grupy infomuzyków? Wręcz przeciwnie. Powstają coraz lepsze programy do edycji, nowe specyfikacje i urządzenia. Faktem natomiast jest, że większość użytkowników tego formatu to najczęściej profesjonalni (choć różnego formatu) muzycy. Przyjrzymy się zatem najpopularniejszym programom do edycji materiału MIDI.

W systemach MIDI najczęściej występują dwa typy urządzeń: moduł brzmieniowy i sekwenser. Ten drugi to program do nagrywania, obróbki i odtwarzania sekwencji MIDI. Sekwenser może być zrealizowany jako program komputerowy, część oprogramowania syntezatora lub innego urządzenia. Komputerowych muzyków najbardziej interesuje pierwsze rozwiązanie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na instrumenty z grupy workstation. Wiele operacji edycyjnych jest tam wykonywanym za pomocą jednego przyciśnięcia klawisza. Można spodziewać się również, że w niedalekiej przyszłości na większą skalę będą montowane w syntezatorach wyświetlacze rodem z notebooków i dyski twarde. Zapewne znajdzie się również miejsce na swego rodzaju "Windows syntezaurius".

Miarą funkcjonalności sekwensera na pewno są liczba i jakość funkcji edycyjnych, przejrzysta prezentacja materiału i szybkość działania. Na rynku pojawia się coraz więcej "kombajnów", programów pozwalających łączyć sekwencje MIDI z materiałem audio, co zwiększa ich atrakcyjność. Dla większości komputerowych muzyków liczy się tylko MIDI.

Cakewalk Pro Audio v8.0

Bogactwu funkcji edycyjnych, narzędzi i możliwości dostosowania interfejsu do własnych wymagań należą się słowa uznania. Większość opcji można wkomponować na stałe w interfejs programu w postaci odpowiedniego paska narzędzi. To wszystko sprawia, że Pro Audio v8.0 jest stawiany na szczycie listy rankingowej.

Wybierając z menu opcję View, otwieramy listę dostępnych widoków lub, jak kto woli, trybów edycji:

Piano Roll - obrazowy sposób przedstawienia zapisu nutowego, dźwięki są prezentowane w postaci prostokątów. Wysokość dźwięku odczytujemy przez skojarzenie z klawiaturą, która jest widoczna w lewej części okna. Długość obiektu określa czas trwania dźwięku. Niepotrzebna jest znajomość nut, co nie znaczy, że nie trzeba mieć podstawowego pojęcia o muzyce.

Event list - tu nic się przed nami nie ukryje. Lista wszystkich komunikatów, które zawiera ścieżka. Oprócz dźwięków znajdują się tu wszelkie kontrolery, takie jak typ instrumentu, głośność czy pitch bend. Widok tylu opcji może skutecznie zniechęcić początkującego użytkownika do tworzenia muzyki w komputerze. Lecz to tylko pierwsze wrażenie. Korzystając z kontrolerów i komunikatów System Exclusive (SysEx), można ustawić wszelkie parametry pracy urządzenia. Istnieje również możliwość skorzystania z odpowiednich modułów.

Staff - zapis nutowy przygotowanego materiału. Do prezentacji można wybrać jedną lub kilka ścieżek.

Console - coś w rodzaju konsolety. Każdy kanał MIDI jest skojarzony z osobnym modułem, który pozwala w czasie rzeczywistym zmieniać wartości podstawowych kontrolerów.

Sysx - narzędzie wspomagające obsługę komunikatów SysEx. Oprócz weryfikacji podstawowych zasad składni komunikatów, program umożliwia zapis, wysłanie czy odbieranie danych z urządzenia.

Opcje programu są dostępne z poziomu pasków narzędziowych, które znajdują się zarówno na pasku menu, jak i w obszarze roboczym. Dla każdej ścieżki można wywołać moduł miksera.

W widoku EVENT LIST są przedstawione informacje, które zawiera ścieżka. Oprócz dźwięków znajdują się tam wszystkie kontrolery. Można je łatwo wstawiać i modyfikować. Typy komunikatów, które mają być widoczne, są określane z poziomu EVENT MANAGER.

Widok PIANO ROLL to jeden z najbardziej obrazowych sposobów przedstawienia dźwięków. Każdy z widocznych tu różowych prostokątów to jeden dźwięk. Jego długość określa czas trwania, a skojarzenie z klawiaturą - wysokość dźwięku.

Do zapisu nutowego należy wywołać widok STAFF. Aby mieć podgląd jednej lub wielu ścieżek jednocześnie, wystarczy przed wywołaniem widoku zaznaczyć myszą odpowiednie ścieżki.

Przydatnym narzędziem przy końcowym dopracowaniu brzmienia kompozycji jest CONSOLE. Każdy kanał MIDI został skojarzony z jednym modułem konsolety.