Elektroniczny tak samo ważny jak ten na papierze

Cyfrowe podpisy uzyskały moc prawną i mogą być stosowane podczas zawierania umów w handlu elektronicznym.

Amerykański komitet ustawodawczy (U.S. House Judiciary Commitee) zatwierdził ustawę stworzoną na potrzeby elektronicznego handlu i nadającą elektronicznym podpisom taki sam status prawny jak podpisom ręcznym. Ustawa przyjęta wczoraj przez komitet ustala taki sam standard używania elektronicznych podpisów jak i tradycyjnych "parafek". Jeżeli dwie strony zgodzą się na użycie elektronicznych podpisów do sfinalizowania transakcji, to dokument podpisany w taki sposób nie może zostać unieważniony przez jakikolwiek organ prawny.

Szczegółowe informacje: www.house.gov/judiciary