Elektryczny Internet

Firma Media Fusion opatentowała nowy sposób dostępu do sieci, polegający na przesyłaniu danych przewodami elektrycznymi.

Firma Media Fusion opatentowała metodę przesyłania danych elektronicznych za pomocą przewodów elektrycznych. Dzięki specjalnemu urządzeniu można przekazywać dane cyfrowe na odległość nawet 3000 km bez potrzeby instalacji wzmacniaczy. Nośnikiem sygnału są mikrofale przepływające wewnątrz zwykłych elektrycznych przewodów w wytwarzanym przez nie polu magnetycznym. Można w ten sposób przesyłać zarówno obraz, jak i dźwięk cyfrowej jakości. Dotychczas dużą przeszkodą w praktycznym zastosowaniu tego rozwiązania były zakłócenia sieci energetycznej powodowane przez każde podłączone do niej, nawet najmniejsze, urządzenie. Specjalistom z Media Fusion udało się jednak usunąć te problemy, a usprawnienia, eliminujące zakłócenia wynikające z pracy przyłączonych do sieci urządzeń, stały się przedmiotem patentu.

Nowa technologia ma spowodować gwałtowny rozwój Internetu na całym świecie, wyeliminuje bowiem konieczność instalowania osobnych przewodów miedzianych czy światłowodowych. Dostęp do Internetu będzie możliwy wszędzie tam, gdzie doprowadzony jest prąd elektryczny. Obecnie firma Media Fusion prowadzi rozmowy z największymi koncernami energetycznymi, aby wprowadzić własną technologię do powszechnego użytku.


Zobacz również