"Elektryczny" Internet już w marcu

Od marca 3 do 5 tys. mieszkań w Krakowie będzie stopniowo podłączanych do Internetu w technologii PLC. Pattern Communications zapowiada też stopniowe uruchomienie w br. komercyjnych usług dostępu do Internetu i telefonicznych poprzez sieci energetyczne także w innych miastach w kraju. Cena miesięcznego abonamentu obejmującego usługę dostępu do Internetu wynosić będzie 80 - 120 zł.

W marcu Pattern Communications rozpocznie świadczenie dostępu do Internetu dla klientów Zakładu Energetycznego Kraków w technologii PLC. Spółki podpisały długoterminową umowę komercyjną, dotyczącą świadczenia usług dostępu do Internetu i telefonicznych. Podpisanie umowy wieńczy okres trwających cztery miesiące testów. ZE Kraków obsługuje 770 tys. gospodarstw na terenie Krakowa i Nowej Huty. Pattern Communications zamierza zaoferować w tym roku usługi 3-5 tysiącom odbiorców w bieżącym roku oraz 10-15 tysiącom w 2003. "Usługi dostępowe, a w dalszej kolejności także telefoniczne, będą świadczone klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom" - mówi Kinga Maciejewska, rzecznik Pattern Communications. Cena miesięcznego abonamentu obejmującego usługę dostępu do Internetu wynosić będzie 80 - 120 zł.

Internet w technologii PLC jest dostarczany poprzez linie energetyczne w dwóch etapach. Przy stacji transformatorowej system połączony jest poprzez kontroler zewnętrzny z telekomunikacyjną siecią szkieletową operatora. Pattern Communications współpracuje w tym względzie z Tel-Energo. Sygnał przechodzi następnie przez linię niskiego napięcia na częstotliwościach w zakresie 1,5 - 12 MHz, łączącą transformator z punktem dostępu w budynku. W sieci wewnątrz budynku sygnał rozchodzi się w częstotliwości 12 - 30 MHz. "Zapewniamy przepływność 2,5 Mb/s na pojedynczą komórkę PLC, obsługującą do ok. 100 odbiorców indywidualnych" - powiedziała Kinga Maciejewska.

Pattern Communicaions prowadzi ponadto testy technologiczne we współpracy z sześcioma innymi zakładami energetycznymi: Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym, Energetyką Poznańską, ZE Warszawa-Teren, Lubelskimi Zakładami Energetycznymi, ZE Płock i ZE Toruń. "Kolejne testy będą przeprowadzane w tych obszarach sukcesywnie i uruchomienia usług w technologii PLC można spodziewać się na przestrzeni tego roku" - zapewnia Kinga Maciejewska. Firma współpracuje również z Tel-Energo, największym niezależnym operatorem sieci szkieletowej w Polsce. Rozwiązań technologicznych dostarczają izraelska firma Main.net oraz szwajcarska ASCOM. W Krakowie będą wykorzystywane rozwiązania firmy izraelskiej. Z kolei np. w Płocku testowane będą urządzenia ASCOM.