Elita technologiczna i inni

Ciekawy raport na temat dóbr informacyjnych i usług wykorzystywanych przez Amerykanów oraz charakterystykę środowiska 'elity technologicznej' przedstawiła w ostatnim czasie organizacja Pew Internet and American Project.

‘Elita technologiczna’ została podzielona na 3 podstawowe grupy najbardziej zagorzałych konsumentów dóbr informacyjnych i usług w Stanach Zjednoczonych:

- Generations Xers: stanowią ponad 60 % 'elity technologicznej', a średni wiek w tej grupie to 36 lat. W grupie tej znajduje się ponad 18 % społeczeństwa amerykańskiego, co ciekawe w przeważającej częsci żeńskiego. W porównaniu do innych grup elity technologicznej, Generations Xers mają stosunkowo małe doświadczenie, lecz bardzo szybko przyswajają informacje i nowe technologie. Wszyscy używają Internetu, a 82 % grupy ma telefon komórkowy. Są drugą po Young Tech Elites najbardziej aktywną grupą podążającą za interaktywnym aspektem Internetu. Średnie, miesięczne wydatki Generations Xers związane z dobrami informacyjnymi oraz usługami to 169 USD;

- The Young Tech Elites: stanowią 1/5 'elity technologicznej', a średni wiek w tej grupie to 22 lata. Dla grupy Young Tech Elites, telefon komórkowy jest o wiele ważniejszy, niż telefon stacjonarny, a poczta elektroniczna jest na równi istotna z kontaktem telefonicznym. Internet jest dla nich regularnym źródłem informacji i nieodłącznym elementem rozrywkowym. Stanowiąc 6 % społeczeństwa amerykańskiego, Young Tech Elites są najbardziej zaawansowaną technologicznie grupą, w przeważającej części męską. Każdy z nich posiada dostęp do Internetu, większość ma telefon komórkowy oraz odtwarzacz DVD (blisko 80 % grupy). Należało by dodać, iż Young Tech Elites są najbardziej zaangażowani w interaktywną stronę Internetu. Miesięczne wydatki na dobra informacyjne i usługi typowego Young Tech Elite to 161 USD.

- Older Wired Baby Boomers: pozostała 1/5 'elity technologicznej', w której średni wiek to 52 lata. Stanowią 6 % populacji Stanów Zjednoczonych, w przeważającej większości męską. Grupa ta charakteryzuje się największymi, miesięcznymi wydatkami na dobra informacyjne oraz usługi (średnio 175 USD). Każdy z nich posiada dostęp do Internetu, a 82 % z nich – telefon komórkowy. Bardzo skutecznie potrafią wyszukiwać i gromadzić informacje.

Pew Internet and American Project postanowił wyodrębnić także kilka innych, specyficznych grup:

- Wired Senior: garstka osób w wieku około 70 lat, o wysokim poziomie wykształcenia i ponad 10-letnim obyciem z Internetem;

- Young Marrieds: młode małżeństwa, w których średnia wieku wynosi 24 lata, a stanowią oni 15 % populacji. Okazuje się, iż 2/3 z nich używa Internetu (66 %), a ponad połowa telefonów komórkowych (56 %). Średnie miesięczne wydatki na dobra informacyjne i usługi wśród młodych małżeństw to 124 USD;

- Low-Tech Older Baby Boomers: w przeważającej części grupa żeńska o średnim wieku 54 lat, stanowiąca 21 % populacji USA. Tu po raz pierwszy więcej jest użytkowników telefonów komórkowych (60 %), niż Internetu (51 %). Poziom wykształcenia oraz średnie wynagrodzenie jest w tej grupie niższe od pozostałych, tak jak i doświadczenie. Średnie wydatki na dobra informacyjne i usługi to w tym wypadku 124 USD;

- Unwired Young Baby Boomers: grupa, w której znajduje się 16 % społeczeństwa amerykańskiego. W przeważającej cześci są to kobiety w wieku około 39 lat, sposród których jedynie 34 % korzysta z Internetu. Procent korzystania z telefonów komórkowych jest natomiast najwyższy spośród wszystkich grup – 69 %

- Low-Tech Elderly: Grupa 16 % populacji, w której ponad połowa to kobiety (58 %), a średni wiek w grupie to 73 lata. Jedynie 12 % sposród nich korzysta z Internetu, 39 % posiada telefon komórkowy, a większość wykorzystywanej technologii koncentruje się wokół bardziej tradycyjnych mediów: 68 % ma telewizję kablową, 57 % czyta gazety, a 78 % ogląda codzienne serwisy informacyjne w telewizji.

Więcej informacji: http://www.pewinternet.org


Zobacz również