En vogue w bazach danych: open source i przetwarzanie siatkowe

Według Evans Data, najciekawsze obecnie trendy w wykorzystaniu baz danych w przedsiębiorstwach to 30-proc. roczny przyrost liczby korzystających z baz danych z otwartym kodem źródłowym i planowanie na najbliższe 2 lata przez 20-proc. firm implementacji siatkowego przetwarzania danych.