English Translator 3

Techland zmaga się od wielu lat z problemem automatycznego tłumaczenia tekstów z kilku języków kongresowych na polski i odwrotnie.

Techland zmaga się od wielu lat z problemem automatycznego tłumaczenia tekstów z kilku języków kongresowych na polski i odwrotnie.

Regularnie ukazują się kolejne wersje Translatora, potrafiące tłumaczyć lepiej - czy może mniej niezręcznie - niż poprzednie. Określenie to wydaje się zasadne w sytuacji, gdy zdanie "President Bush today named former U.S. Secretary of State Henry Kissinger to lead an independent panel to investigate U.S. intelligence failures before the September 11 terrorist attacks". jest tłumaczone jako "Bush prezydenta dzisiaj nazwał byłego U.S. Sekretarz Stanu Henry Kissinger, by zaprowadzić niezależny panel, by zbadać U.S. niepowodzenia inteligencji przed September 11 ataków terrorysty". To nie krytyka, lecz konstatacja faktu, że automatyczne tłumaczenie jest niezwykle złożonym problemem, zwłaszcza w przypadku tak trudnego języka, jak polski.

Najnowsza wersja English Translatora to 660 tysięcy tłumaczeń, 140 tys. fraz i 3,3 mln form fleksyjnych, obsługa Text-to-Speech i popularny już Słownik kontekstowy, a także 34 tematyczne konteksty predefiniujące charakter tekstu. Całość składa się na system tłumaczenia automatycznego lub wspomaganego ręcznie, a wszystko umieszczone w dobrze zorganizowanym, ergonomicznym interfejsie.

Jeszcze długo nie doczekamy się w pełni poprawnych językowo tłumaczeń, ale warto zauważyć, że już teraz dają one całkiem niezłe wyobrażenie o rzeczywistej zawartości oryginału, a wszystkie narzędzia programu poratują niejedną osobę stającą nagle przed koniecznością zrozumienia jakiegoś tekstu. Doświadczenie pokazuje, że nawet ułomne tłumaczenie jest na ogół wystarczająco zrozumiałe, aby mieć praktyczne zastosowanie. Kilkaset MB miejsca na dysku i 299 zł to cena niemała, ale chyba do przyjęcia za tłumaczenia umiarkowanej wprawdzie jakości, ale za to znakomite wspomaganie słownikowe.

Rodzaj program tłumaczący

Producent Techland

Informacje Techland,http://www.techland.com.pl

Cena 299 zł

Werdykt PCWK

+ ogromne zasoby słownikowe

+ ergonomia pracy

+ obsługa Text-to-Speech

- niedoskonałość automatycznej translacji