Enterprise JavaBeans 3 tuż tuż

Prace nad specyfikacją EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans) - biznesowych komponentów Javy - weszły właśnie w końcową fazę. Projekt uzyskał status "Proposed Final Draft" (proponowany końcowy szkic). Tym samym, już niedługo powinna zostać udostępniona końcowa jej wersja i powinny pojawić się certyfikowane serwery aplikacji wspierające EJB 3.

Specyfikacja jest rozwijana przez Java Community Process, jako JSR-220. Pomimo, że nie jest ona jeszcze ukończona, to w obecnej fazie API powinno się ustabilizować, co jednak nie oznacza, że nie mogą do niej zostać jeszcze wprowadzone drobne poprawki.

Na rynku są już dostępne pierwsze implementacje nowej specyfikacji, a wśród nich referencyjna implementacja Glassfish - open-source'owy projekt firmy Sun Microsystems. Oprócz tego mamy także "otwarty" serwer aplikacji firmy JBoss, wersję beta EJB 3 od Oracle, a także JoNaS.

Dzięki wprowadzonym w EJB 3 adnotacjom, znanym już z Javy 5.0, oraz znacznemu uproszczeniu budowy obiektów biznesowych, projektowanie aplikacji klasy enterprise bazujących na nowej specyfikacji powinno się stać się dużo wygodniejsze i szybsze. Chętnym do wypróbowania nowej technologii można polecić jeden z wymienionych wyżej serwerów aplikacji, które dają możliwość zapoznania się z EJB 3.

Należy przypomnieć, że w skład nowej platformy Java EE 5 (Java Enterprise Edition) oprócz EJB 3 wchodzą także inne technologie, a między innymi JavaServer Faces (JSF) 1.2, Servlet 2.5, JavaServer Pages (JSP) 2.1, Java API for Web Services (JAX-WS) 2.0, Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.0, Java Persistence 1.0 i wiele innych.

Więcej informacji