EpDetect - program wykrywający epilepsję

EpDetect (ang. Epilepsy Detector - Wykrywacz Epilepsji) to program, który ma służyć, pomagać i ratować życie osobom chorym na epilepsję. Dla takich osób palmofon z akcelerometrem i odbiornikiem GPS może być bardzo pomocnym narzędziem.

EpDetect - program wykrywający epilepsję

EpDetect

EpDetect monitoruje ruch, częstotliwość i amplitudę drgań ciała człowieka, nawet gdy urządzenie znajduje się w luzem kieszeni lub też w futerale na pasku. W sytuacji gdy aplikacja wykryje drgania mogące świadczyć o napadzie padaczkowym, uruchamia alarm dźwiękowy. Użytkownik ma 30 sekund na odwołanie alarmu. Jeśli tego nie uczyni, pod wcześniej ustalony numer telefonu (można ustawić trzy takie numery) wysyłane zostaje powiadomienie SMS-owe wraz z lokalizacją GPS (jeśli palmofon posiada taki odbiornik). Odwołanie alarmu wymaga przytrzymania przycisku "odwołaj" przez pięć sekund - po czym zostaje wysłany drugi SMS z informacją o odwołaniu alarmu.

EpDetect - program wykrywający epilepsję

EpDetect

Program EpDetect na razie znajduje się w fazie beta i jest cały czas rozwijany przez tandem programistów Kennetha Austina (którego syn jest chory na epilepsję) i Roberta Długosza (twórcę kilku programów wykorzystujących akcelerometr). Interfejs aplikacji jest intuicyjny i zrozumiały dla każdego, i jest przystosowany do obsługi palcem. EpDetect porozumiewa się z użytkownikiem w języku angielskim i polskim.

EpDetect jest aplikacją dla urządzeń z systemem Windows Mobile oraz Microsoft .NET Compact Framework 3.5 Rozprowadzany jest na licencji freeware.

Program: EpDetect

Producent: EpDetect.com

Strona programu:http://www.epdetect.com

Pobierz: EpDetect Beta