Era i Politechnika Warszawska tworzą laboratorium

Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych BRAMA jest wspólną inicjatywą Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era) oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (PW). BRAMA ma realizować projekty wspólnie z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą, w tym - te finansowane w ramach europejskich Programów Ramowych, a także z funduszy celowych i strukturalnych. PW rozmawia o współpracy m.in. z Politechnikami w Ljublianie i Bukareszcie, wysłała również zaproszenie do Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prowadzone w laboratorium badania mają mieć charakter innowacyjny, związany z wykorzystaniem już istniejących technologii. Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej traktują BRAMĘ jako inkubator technologiczny. "Na rynku jest dużo technologii. Problemem jest jej wykorzystanie w taki sposób, aby przynosiła korzyści biznesowe. Liczymy w tym względzie na pomysłowość studentów" - mówi dr Tomasz Gerszberg, dyrektor departamentu Network Economy and Quality Assurance w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Równolegle, od października br., na Politechnice Warszawskiej wykładany będzie nowy przedmiot związany z tworzeniem aplikacji mobilnych. Już teraz zakończono kilka przewodów magisterskich i jeden doktorancki związanych z tego typu tematyką. "Chcemy mieć wpływ na to, czego uczą się studenci, aby wiedzieli które technologie są ważne i jak można je wykorzystać w praktyce, co jest ważne dla biznesu. Dziś absolwent po studiach, który przychodzi do nas do pracy musi przejść przez serię kursów. Takie szkolenie trwa zwykle około roku" - dodaje.

W pracach laboratorium będą uczestniczyć studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki Warszawskiej. Oprócz badań, w ramach działalności edukacyjnej, planowana jest organizacja serii seminariów i wykładów, prowadzonych przez specjalistów z Polskiej Telefonii Cyfrowej, poświęconych technologiom 3G, tworzeniu i dystrybucji aplikacji mobilnych i rozwiązań pokrewnych. Laboratorium znajduje się w pomieszczeniach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polska Telefonia Cyfrowa dostarczyła potrzebny sprzęt i oprogramowanie, w tym testową wersję platformy Omnix.

W różne projekty prowadzone wspólnie z Politechniką Warszawską Polska Telefonia Cyfrowa zainwestowała już ok. 1 mln zł. Jednym z efektów współpracy są dwa patenty, na których oparto oprogramowanie do obliczania tablicy interferencji dla sieci GSM. Zostało ono sprzedane na wyłączność Grupie Deutsche Telekom (jednemu z udziałowców Ery), który stosuje je w swoich sieciach GSM w Niemczech, Czechach, Holandii i Austrii. "Ważniejsza od dotychczasowych inwestycji jest jednak nasza skłonność do finansowania kolejnych projektów. Jeśli student będzie potrzebował dodatkowego sprzętu jesteśmy mu to w stanie szybko dostarczyć. Będą oni mieli doskonałe warunki do tworzenia i testowania - nawet najbardziej 'dzikich' - pomysłów" - zapewnia z uśmiechem dr Tomasz Gerszberg. Podczas otwarcia laboratorium studenci zaprezentowali już pierwsze aplikacje mobilne związane z wideostreamingiem i usługami lokalizacyjnymi. Przedstawiciele Polskiej Telefonii Cyfrowej sądzą, że pierwsze efekty prac studentów - w postaci puli gotowych aplikacji mobilnych, które będzie można wykorzystać w praktyce - będą widoczne za rok.

Przy organizacji Laboratorium, Polska Telefonia Cyfrowa i Politechnika Warszawska korzystały z doświadczeń Fundacji MOST (Mobile Open Society Through Wireless Technology) i Europejskiej Platformy Technologii Mobilnej i Bezprzewodowej eMobility.

Aktualizacja: 26 czerwca 2006 16:27

Artykuł został zaktualizowany o dodatkowe informacje uzyskane na podstawie wywiadu z przedstawicielami Polskiej Telefonii Cyfrowej.