Era małych i tanich serwerów

IDC przedstawiło opracowanie poświęcone tendencjom na rynku serwerów w Europie i Polsce. Raport dowodzi nieuchronnego spadku cen urządzeń o średnio 8% rocznie w latach 2003 - 2007 oraz znaczny wzrost zainteresowania "małymi" serwerami. Ponadto, IDC ocenia, że mimo drobnych różnic, nasz krajowy rynek będzie upodabniał się do rynku UE.

IDC podzieliło rozwój rynku serwerów na świecie na kilka etapów. W latach 1986 - 1990 głównym czynnikiem wzrostu rynku było zapotrzebowanie na serwery oddziałowe. Dominowała sprzedaż komputerów mainframe i minikomputerów, a serwery uniksowe miały do 10% rynku. Maksymalna wartość rynku serwerów "departamentowych" wyniosła w 1990 roku 50 mld USD. Następnie wraz z tendencją do rozpraszania procesu przetwarzania danych w firmie, rynek mainframe załamał się a sprzedaż tych maszyn spadła od 19900 do 1994 o 30%. Lata 1994 - 1998 to rozwój strategii "klient-sewer". Wartość rynku sięgnęła 65 mld USD, rosła sprzedaż serwerów Unix i intelowskich. W latach 1998 - 2003 sprzedaż serwerów intelowskich i uniksowych osiąga apogeum, by od 2000 roku - obniżać się. Spadki są, zdaniem IDC, trwałe w przypadku Uniksa, natomiast w przypadku serwerów intelowskich raport przewiduje powrót do wzrostów.

Wzrosty i spadki: światowy kalejdoskop serwerowy

* w związku z popularyzacją serwerów "blade", rozwojem sieci Grid i ekspansją Linuksa. IDC przewiduje, że rynek małych serwerów (do 25 tys. USD) będzie w latach 2000 - 2007 rósł średnio 7% rocznie, do 30 mld USD w 2007. W 2007 roku serwery "volume" będą mieć 44-proc. udział w wartości sprzedaży.

* w 2007 roku na rynku wśród systemów operacyjnych dominować będzie Windows, który w latach 2002 - 2007 będzie zyskiwał ok. 6% rocznie wzrostu sprzedaży. Jednak to sprzedaż serwerów z Linuksem będzie charakteryzować się największą dynamiką - w tym okresie średnio 27% rocznie. Wartość sprzedanych maszyn z pozostałymi systemami odnotuje spadek. Najmniejszy dotknie maszyn z Uniksem, których udział w sprzedaży sięgnie w 2007 roku 40% - podaje IDC. O około 8% obniżać się będzie średnio rocznie wartość systemu w latach 2003 - 2007.

* należy spodziewać się powolnego spadku wartości sprzedaży serwerów RISC/Unix, wypieranych przez rozwiązania EPIC;

* rosła będzie sprzedaż serwerów w obudowach "rack"; szybciej jednak będzie rozwijała się sprzedaż serwerów typu "blade". W 2007 roku serwery "blade" będą stanowiły około 28% sprzedanych serwerów, a ponad 90% sprzedaży przypadnie na serwery jedno lub dwuprocesorowe.

Trendy w Polsce i na świecie

W doniesieniu do rynku polskiego IDC wyróżnia kilka głównych trendów na rynku serwerów. W 2002 nastąpił w naszym kraju bardzo wyraźny wzrost sprzedaży serwerów "volume". Jednak choć liczba sprzedanych maszyn w tym segmencie wzrosła o 17,1%, to jego wartość ze względu na niskie ceny spadła aż o 23,8%. W Polsce procesy konsolidacyjne w różnych sektorach tworzą ponadto obecnie wyraźny popyt na duże i średnie maszyny. Obserwowany w połączeniu z tym ostatnim mały spadek udziału ilościowego i wartościowego serwerów x86 to jednak zdaniem IDC trend chwilowy i wkrótce wszystko będzie podążać śladem zmian na rynkach krajów UE.

Analiza sprzedaży na świecie w latach 1986 - 2007 dowodzi, że liczba sprzedawanych serwerów rośnie w średnim tempie rocznym 14%, w tym samym tempie spada natomiast średnia cena sprzedawanego serwera. W 1986 roku średnia cena wynosiła około 35 tys. USD, w 2003 roku - 10 tys. USD, a w 2007 - ma wynieść 5 tys.USD. W tym samym czasie koszty administrowania zmniejszyły się o zaledwie 50% i są obecnie porównywalne z ceną zakupu serwera.

Wśród 1000 zbadanych dużych przedsiębiorstw z Europy 75% donosiło o prowadzonych działaniach konsolidacyjnych. Około 40% z nich przewidywało zakupy nowych serwerów, prowadzące do redukcji bazy zainstalowanej serwerów: NT o 20%, Linuksa o 50% i Uniksa o 25%. "Konsolidacja prowadzi do racjonalnej redukcji liczby maszyn a jednocześnie kreuje popyt na nowe rozwiązania" - stwierdzają autorzy raportu.

Omawiany opracowanie IDC było sponsorowane przez Sun Microsystems


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: