Etyczne produkty sprzedadzą się lepiej

Ponad połowa Polaków robiąc zakupy bierze pod uwagę etyczne zasady postępowania producenta nabywanych dóbr - wynika z badania Euro RSCG "Przyszłość marki korporacyjnej".

Aż 75% ankietowanych chce łączyć zaufanie do firmy z jej odpowiedzialnością korporacyjną, jednak nie zauważa w tym obszarze znaczącej aktywności ze strony samych przedsiębiorstw.

Konsumenci z objętych badaniem krajów uważają, że w ostatnich latach korporacjom udało się zwiększyć zyski (73%), mają większe możliwości kreowania pozytywnych zmian społecznych (66%) i spoczywa na nich obowiązek wprowadzania tych zmian, porównywalny do obowiązku jaki spoczywa w tym względzie na administracji państwowej (66%).

Zobacz również:

  • NASA bada gwiazdę przypominającą nasze Słońce
  • PS5 – gdzie kupić konsolę? Kompletna lista sklepów z PlayStation 5 [04.08.2021]

Większość konsumentów uważa, że etyka jest kluczem do budowania dobrego wizerunku firmy, a konsumenci mogą i powinni monitorować działania korporacji i przywoływać je do porządku, jeśli zauważą niewłaściwe działania.

Co drugi polski konsument deklaruje, że w ciągu ostatnich kilku zaczął bardziej interesować się zasadami postępowania korporacji i wizerunkiem marek, a co trzeci, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy aktywnie poszukiwał informacji dotyczących reputacji lub zasad etycznych firm.

Polacy niechętnie kupują produkty firm, które uważają za nieetyczne (73%), są gotowi do zmiany zdania na temat firmy pod wpływem opinii bloggerów lub dyskusji na forach internetowych (33%). Większość respondentów ze wszystkich krajów podjęła już pierwsze decyzje zakupowe pod wpływem informacji o odpowiedzialności korporacyjnej producenta.

Polscy konsumenci uważają, że w przyszłości sukcesy i zyski będą osiągały firmy, wykorzystujące w praktyce teorię zrównoważonego rozwoju. Klienci chcieliby robić zakupy i mieć jednocześnie uczucie, że spełniają dobry uczynek.

Ankietowani konsumenci określili jakie korporacje będą w przyszłości osiągały sukcesy.

- Firmy, które dążą do czegoś więcej niż zysk. Na Zachodzie 80% respondentów uważa, że firmy powinny dążyć nie tylko do osiągania zysku. W Polsce odsetek ten wynosi 77%. Według polskich konsumentów czynniki określające dobrą firmę to zadowoleni klienci (98%), zmotywowani pracownicy (97%), ogólna reputacja (95%), innowacyjność (93%), etyka (91%) i transparentność (87%).

- Jednym z najważniejszych wyznaczników odpowiedzialności firmy jest jej stosunek do własnych pracowników. Ponad 30% polskich respondentów uważa, że korporacje w niewystarczającym stopniu dzielą się zyskiem z pracownikami, respektują prawa i potrzeby pracowników.

- Ponad 60% konsumentów oczekuje, że korporacje będą aktywnie uczestniczyły w rozwiązywaniu problemów społecznych i przyjmą odpowiedzialność za koordynowanie postępu społecznego. Niemal jedna trzecia respondentów uważa, że firmy obecnie aktywniej niż dawniej prowadzą działalność dobroczynną. Największego zaangażowania korporacji wymaga zdrowie (59% odpowiedzi w Polsce), środowisko naturalne (43%) oraz edukacja (32%).

- Aż 75% polskich konsumentów zwraca uwagę na odpowiedzialność ekologiczną czy społeczną firmy i jest to ważny czynnik w budowaniu zaufania do marki. Ich zdaniem w przyszłości, największy sukces odniosą firmy, które w praktyce stosują zasady zrównoważonego rozwoju, zaś 30% twierdzi, że firmy w zbyt małym stopniu biorą pod uwagę wpływ swoich decyzji biznesowych na środowisko naturalne.

- Konsumenci (80%) oczekują także, że firmy będą kierowały się opinią publiczną przy ustalaniu swojej strategii. Istotne jest także informowanie i edukowanie klientów, otwartość i transparentność (90% respondentów).

Badanie zostało przeprowadzone przez IMAS International Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej na zlecenie EURO RSCG SENSORS w Polsce, oraz przez Market Probe International we Francji, Wielkiej Brytanii i USA.