Etyczny polski pracownik

Brytyjski resort spraw wewnętrznych przygotował raport na temat etyki pracy imigrantów z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Z raportu Home Office wynika, że przybysze m.in. z Polski wykazują większą etykę pracy niż Brytyjczycy, zwłaszcza jeśli szukają dorywczego zajęcia. Brytyjczycy, nawet jeśli są w trudnej sytuacji życiowej nie chcą podejmować gorzej płatnych zajęć (dotyczy to głównie hotelarstwa, gastronomii i rolnictwa). Imigranci natomiast, według dokumentu Home Office, są znacznie bardziej zmotywowani do pracy, gotowi pracować po godzinach, szybcy i efektywni, dłużej pozostają na jednej posadzie i opuszczają mniej dni. Ich największym problemem jest brak znajomości angielskiego.

Minimalna stawka płacy w Wielkiej Brytanii to 5,05 funta za godzinę. Od 1 maja 2004 roku legalnie w Wielkiej Brytanii rozpoczęło pracę 345 tys. osób z Europy Środkowej i Wschodniej, z czego ponad połowę stanowią Polacy.

Raport opracowano na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród brytyjskich pracodawców.


Zobacz również