Euklides 1.1 pomoże w matmie

Darmowy program edukacyjny Euklides nie jest prostym kalkulatorem. Pozwala uczniom i studentom wykonać skomplikowane działania matematyczne, takie jak logarytmy, funkcje trygonometryczne czy przeliczanie jednostek miary kąta. W najnowszej wersji usunięto błędy i wprowadzono niewielkie modyfikacje.

Program matematyczny, umożliwiający rozwiązywanie działań z zachowaniem kolejności ich wykonywania. Dodatkowo aplikacja posiada wiele użytecznych funkcji, takich jak: rozwiązywanie równań, konwersje systemów liczbowych, rysowanie wykresów funkcji, poszukiwanie największego wspólnego dzielnika, funkcje statystyczne itp.

Funkcje programu:

- obliczanie działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, dzielenie z resztą, silnia) z zachowaniem kolejności ich wykonywania;

- obliczanie logarytmów, logarytmów naturalnych, wartości bezwzględnej, części całkowitej, części ułamkowej wyniku oraz stosowanie stałej do potęgi i stosowanie liczb losowych;

- obliczanie sinusa, cosinusa, tangensa, cotangensa, arctus sinusa, arctus cosinusa, arctus tangensa, arctus cotangensa, sinusa hiperbolicznego, cosinusa hiperbolicznego, tangensa hiperbolicznego i cotangensa hiperbolicznego dla podanej liczby;

- przeliczanie jednostek miary kąta (stopnie, radiany, gradusy) oraz stosowanie różnych jednostek w działaniach;

- stosowanie w działaniach zmiennych literowych, dzięki czemu możliwe jest tworzenie wzorów, zapisywanie i korzystanie z bazy wzorów zapisanych w programie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie autora.


Zobacz również