Euklides 2.0 - prace domowe z matematyki na 5

Problemy z zadaniami matematycznymi? Szukasz największego dzielnika dla dwóch liczb, aby skrócić ułamek? Dziecko przychodzi po poradę dotyczącą równania, a Ty nie masz od kogo przepisać rozwiązania? Program Euklides zaradzi na temu bez trudności. Jego zakres tematyczny odpowiada wszystkim poziomom edukacji, więc również studenci powinni być nim zainteresowani.

Ten polski program edukacyjny posiada mnóstwo opcji, w tym rozwiązywanie równań, rysowanie wykresów funkcji czy poszukiwanie największego wspólnego dzielnika. Oto pełna lista funkcji tego narzędzia:

- obliczanie działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, dzielenie z resztą, silnia) z zachowaniem kolejności ich wykonywania;

- obliczanie logarytmów, logarytmów naturalnych wartości bezwzględnej, części całkowitej, części ułamkowej wyniku oraz stosowanie liczb losowych;

- obliczanie sinusa, cosinusa, tangensa, cotangensa, arctus sinusa, arctus cosinusa, arctus tangensa, arctus cotangensa, sinusa hiperbolicznego, cosinusa hiperbolicznego, tangensa hiperbolicznego i cotangensa hiperbolicznego dla podanej liczby;

- przeliczanie jednostek miary kąta (stopnie, radiany, gradusy), oraz stosowanie różnych jednostek w działaniach;

- przeliczanie jednostek czasu, długości, ciśnienia itp.;

stosowanie w działaniach zmiennych literowych, dzięki czemu możliwe jest tworzenie wzorów, zapisywanie stworzonych wzorów i korzystanie z bazy wzorów zapisanych w programie;

- korzystanie z 4 niezależnych pamięci przechowujących wyniki;

- wybór ilości miejsc po przecinku dla wyniku;

- poszukiwanie największego wspólnego dzielnika 2 liczb;

- konwersje liczby z systemu dziesiętnego na dowolny oraz z dowolnego systemu na dziesiętny;

- rozwiązywanie równań z 1 i 2 niewiadomymi, równań kwadratowych i dwukwadratowych;

- korzystanie z funkcji statystycznych (najwyższa wartość, najniższa wartość, mediana, kwartyl górny, kwartyl dolny, rozstęp, średnia arytmetyczna);

- sprawdzanie czy podana liczba jest pierwszą;

- rozkładanie liczby na czynniki pierwsze oraz sprawdzenie ilości czynników pierwszych i dzielników podanej liczby;

- rysowanie wykresów funkcji (liniowej, kwadratowej, wymiernej oraz trygonometrycznych) oraz obliczanie jej wartości dla podanego argumentu i miejsca zerowego (dla funkcji kwadratowej także współczynników alfa, q, p, współrzędne wierzchołka W, przekształcanie postaci ogólnej wzoru na iloczynową i kanoniczną).

Program w wersji niezarejestrowanej wyświetla reklamy oraz posiada ograniczenia funkcjonalne. Pełna wersja kosztuje 6 zł netto. Więcej informacji znajdziesz na stronie producenta.

Pobierz plik