Euro niskiego wzrostu

Trwa ożywienie gospodarcze w strefie euro, ale przyszłoroczny wzrost może okazać się słabszy od oczekiwanego.

Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przyszłoroczny wzrost gospodarczy w Eurolandzie może wynieść ok. 2%. Jeszcze w kwietniu br. OECD zapowiadała wzrost gospodarczy na poziomie 2,4%.

OECD przewiduje, że w tym roku aktywność gospodarcza w strefie euro będzie ograniczona, przyspieszy natomiast w przyszłym. Jako najważniejsze przyczyny obniżenia prognozy organizacja podaje słabszy od zakładanego wzrost gospodarczy w USA i słaby popyt międzynarodowy.