Eurobarometr o Turcji

Jak wynika z danych Eurobarometru, 86% Polaków uważa, że członkowstwo Turcji w Unii Europejskiej powinno być uzależnione od przestrzegania przez ten kraj praw człowieka, a 80% od stanu gospodarki.

Dla 84% ankietowanych Europejczyków najważniejszym warunkiem dla Turcji, umożliwiającym przystąpienie do UE jest zaprzestanie łamania praw człowieka, a dla 76% lepszy wzrost gospodarczy.

W badaniach Eurobarometru przeprowadzonych w maju i czerwcu 2005 r. uczestniczyły wszystkie kraje unijne oraz Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Turcja.

Przestrzeganie przez Turcję praw człowieka najważniejsze okazało się dla 97% obywateli Finlandii, natomiast jedynie dla 70% obywateli Turcji.

Dla 54% ankietowanych mieszkańców Europy, różnice kulturowe między Turcją a UE są zbyt znaczące i przekreślają możliwość jej członkowstwa w Unii. To zdanie podziela 43% ankietowanych Polaków i 57% Turków.

Według 45% badanych przystąpienie Turcji do UE nie poprawi bezpieczeństwa na naszym kontynencie, a według 16% spowoduje znaczące zwiększenie migracji.


Zobacz również