Eurodeficyt

W styczniu br. deficyt handlowy strefy euro wyniósł 1,5 mld euro, wobec nadwyżki 7,4 mld euro w grudniu 2002 r.

Jak podał Eurostat – agencja statystyczna Unii Europejskiej, w styczniu br. eksport w Eurolandzie wzrósł o 1% w porównaniu z grudniem 2002 r., a import zwiększył się o 3,6%.

Nadwyżka strefy euro w handlu z Polską wyniosła w 2002 r. 8,9 mld euro, o 0,3 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.


Zobacz również