Euroland ożywiony

Jak wynika z kwartalnego raportu Komisji Europejskiej, gospodarka strefy euro zaczęła wkraczać w fazę ożywienia, choć bezrobocie wciąż pozostaje na niezmienionym, wysokim poziomie.

Poprawił się indeks nastrojów przedsiębiorców i indeks zaufania konsumentów. Poprawiła się również kondycja sektora bankowego. Banki Eurolandu zostały ocenione w raporcie jako instytucje dochodowe, o dobrej kapitalizacji.

KE oceniła, że czynniki ryzyka dla rozwoju gospodarczego są bardziej zrównoważone niż w poprzednim kwartale, choć nadal istnieją.

Dzięki wspólnej walucie, w krajach Dwunastki poprawiły się wyniki handlu i przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Euroland zaczął również przyciągać więcej zagranicznych inwestorów.

Jednak sytuacja na rynku pracy nie uległa poprawie. Jak podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu br. nie zmieniła się w porównaniu z lipcem br. i wyniosła 8,8%. Najwięcej osób bez pracy było w Hiszpanii - 11,4%, we Francji i w Niemczech - po 9,4% oraz w Finlandii - 9%. W całej Unii Europejskiej w sierpniu br. średnia stopa bezrobocia wyniosła 8% (tak jak miesiąc wcześniej).