Euroland w gorszym nastroju

Jak podała Komisja Europejska, w czerwcu w gospodarce strefy euro indeks nastrojów spadł do 99,8 punktu ze 100,1 punktu w maju br.

W czerwcu 2004 r. indeks zaufania konsumentów wzrósł do minus 14 punktów z minus 16 punktów w maju. Wskaźnik nastrojów w przemyśle wzrósł do minus 4 punktów, wobec minus 5 punktów w maju br. Indeks koniunktury w usługach spadł z 13 punktów w maju do 10 punktów. Indeks koniunktury w handlu detalicznym spadł do minus 10 punktów z minus 7 punktów z maju br.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro sporządzany jest na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród 25 tys. przedsiębiorców Eurolandu.


Zobacz również