Euroland zwolni

Europejska konfederacja pracodawców, Unice, przewiduje, że w przyszłym roku gospodarka Eurolandu zwolni tempo wzrostu.

Przyczyną zwolnienia tempa wzrostu PKB są wysokie koszty energii. Unice szacuje, że w 2007 roku gospodarka strefy euro będzie rosła w tempie 1,7%, a w tym roku w tempie 2%. Inflacja spadnie w przyszłym roku do 2% z 2,1% w tym roku.

Konfederacja Unice zaapelowała do Europejskiego Banku Centralnego, aby ostrożnie podejmował decyzje o dalszym podwyższaniu stóp procentowych.

UNICE zrzesza 39 narodowych organizacji pracodawców z Europy, w tym Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.