Europa chce dogonić USA w powietrzu

Europejski przemysł lotniczy jest w dobrej formie - stwierdza w swoim raporcie branżowe stowarzyszenie AECMA (European Association of Aerospace Industries). Aby lepiej konkurować ze Stanami Zjednoczonymi konieczne jest jednak większe wsparcie rządów, zwłaszcza w zakresie badań i rozwoju.

Według danych AECMA z początku września, w ub. roku europejski przemysł lotniczy odnotował 4,6-proc. wzrost zysku operacyjnego, zaś eksport stanowił 53% obrotu. Stosunek wartości sprzedaży produkcji cywilnej do wojskowej wynosi 68 do 32; zdaniem przedstawicieli AECMA korzystniejszy dla branży byłaby jednak proporcja analogiczna dla występującej w przypadku amerykańskiego przemysłu lotniczego - 50:50.

Poważnym zmartwieniem jest dla przedstawicieli przemysłu lotniczego spadek wielkości środków przeznaczanych z kasy publicznej na badania i rozwój, w efekcie prowadzi to do poszerzania luki w wielkości publicznych inwestycji jaka istnieje pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Według ocen AECMA rząd amerykański inwestuje nawet do trzech razy więcej w badania z zakresu lotnictwa niż rządy krajów europejskich. Poważniejsza konkurencja z USA będzie zdaniem organizacji możliwa jedynie w przypadku podobnego zaangażowania się państw w rozwój branży.

Przedstawiciele przemysłu powitali za to z zadowoleniem europejskie rządowe inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa i obronności - zwłaszcza projekt utworzenia Europejskiej Agencji ds. Uzbrojenia, Badań i Obrony (European Armaments, Research and Defence Agency) oraz przygotowanie Programu Badań nad Obronnością (Security Research Programme). Oba projekty mają na celu skuteczniejsze zarządzanie publicznymi pieniędzmi UE kierowanymi na te dziedziny. Dobrze ocenia się także rozwój europejskiej kosmonautyki - za duży sukces uznano np. program GALILEO.