Europa dobrze dba o przyrodę

Kraje europejskie zdominowały ranking Environmental Performance Index (EPI) Uniwersytetu Yale, oceniający efekty działań i zasoby państw pod względem czystości powietrza, sposobu pozyskiwania energii, zapewnienia bioróżnorodności. Nie tylko poziom zamożności kraju, ale i obrane cele polityki proekologicznej decydują o poziomie efektywności w gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi. Polska wypadła słabo, zajmując jedno z ostatnich miejsc w gronie krajów UE.

Badanie zrealizowane przez Uniwersytet Yale objęło 133 kraje i poświęcone było ocenie szesnastu parametrów w obrębie 6 obszarów ich polityki: stanu przyrody, czystości powietrza, zasobów wodnych, bioróżnorodności i habitatu, naturalnych zasobów produkcji oraz wykorzystania odnawialnej energii.

Na pierwszym miejscu w tegorocznym zestawieniu EPI uplasowała się Nowa Zelandia (88 punktów na 100), a za nią - sześć krajów Unii Europejskiej: Szewcja, Finlandia, Czechy, Wielka Brytania, Austria i Dania. Kolejne miejsca zajęły Kanada, Malezja i Irlandia. W sumie zatem w pierwszej dziesiątce uplasowało się aż siedem krajów europejskich.

Polska zajęła w rankingu EPI z notą 76,2 punktu dość odległą, 38. lokatę. Wyprzedziły nas nie tylko Węgry, Słowenia, czy Słowacja, ale także Rosja. Najniżej została oceniona nasza polityka i efekty tej polityki pod względem zapewnienia bioróżnorodności, a najlepiej - stan ogólny przyrody. Z krajów Unii Europejskiej wyprzedzamy tylko Belgię.

Najniższe oceny otrzymały biedne kraje afrykańskie - Etiopia, Mali, Mauretania, Czad i Niger (25,7 punktu). Zdaniem autorów potwierdza to, jak znaczącym czynnikiem dla poziomu wydajności gospodarowania zasobami przyrodniczymi jest bogactwo kraju.

Nie tylko zamożność jednak ma znaczenie: według badania, wybór odpowiedniej polityki ma także bardzo istotne znaczenie. We wspomnianym rankingu można łatwo wskazać kraje zasadniczo różniące się pod względem efektywności w gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi przy jednocześnie tym samym poziomie rozwoju gospodarczego, jak choćby Szwecja (2. miejsce) i Belgia (39. miejsce).