Europa lekceważy bezpieczeństwo

Z raportu opracowanego przez IDC wynika, że europejskie firmy nie traktują poważnie zagrożeń, jakie niesie Internet.

Z raportu przygotowanego przez firmę IDC wynika, że europejskie firmy nie robią zbyt wiele, by zabezpieczyć się przed zagrożeniami, jakie niesie korzystanie z Internetu. Okazuje się, że w co 10 firmie nie ma osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie przedsiębiorstwa np. przed atakami hakerów lub działaniem wirusów. W większości firm (61%) zajmuje się tym dział IT.

"Jedynie kilka spośród zbadanych przez nas firm ma odpowiednią osobę czy zespół, zajmujący się sprawami bezpieczeństwa. W większości przedsiębiorstw tego typu zadania są zlecane innym komórkom, z reguły działowi informatycznemu. Dowodzi to niezrozumienia istoty problemu. Ochroną przed zagrożeniami, jakie niesie Internet, powinny zająć się osoby z działu odpowiedzialnego za rozwój firmy" - twierdzą eksperci z IDC.

Z raportu wynika jednak, że w ciągu roku sytuacja powinna się zmienić na lepsze. Większość firm planuje zainstalowanie (lub rozbudowanie) odpowiednich systemów zabezpieczających (firewall, oprogramowanie antywirusowe) oraz zatrudnienie osób, które będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo firmowych sieci komputerowych.


Zobacz również