Europa lubi Firefoksa

Choć udział Firefoksa w światowym rynku przeglądarek szacowany jest na ok. 15%, to są regiony, gdzie popularność open-source'owej przeglądarki jest zdecydowanie wyższa. Z najnowszych danych, przedstawionych przez firmę XiTi, wynika, że w Europie z produktu Mozilli korzysta aż 24% internautów.

Większą popularnością Firefox cieszy się jedynie w... Oceanii - tam przeglądarka ta ma 25% udziału w rynku. Na Starym Kontynencie Firefox szczególnie popularny jest w centrum i na wschodzie - najwyższy udział w rynku przeglądarka ta ma, wedle danych XiTi, w Słowenii, gdzie z produktu Mozilli korzysta aż 44,5% internautów. Program ten jest też bardzo popularny w Finlandii (41,3%), Chorwacji (36,5%), Słowacji (36,1%) oraz Polsce (35%). Warto jednak zauważyć, że polski serwis Ranking.pl szacuje popularność Firefoksa w naszym kraju na 26,9% (wedle danych za pierwszy tydzień kwietnia - czyli ten sam okres, który w swoim opracowaniu analizują eksperci z XiTi).

Najmniejszą popularności Firefox cieszy się w Holandii (13,7% - czyli poniżej średniej światowej), Danii (13,8%), na Ukrainie (15,6%), we Włoszech (15,5%) oraz w Hiszpanii (15,7%). Badanie objęło kraje europejskie, z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii.