Europa o świecie

Najważniejszym problemem świata pozostają w ocenie Europejczyków ubóstwo, głód i brak wody pitnej (66% wskazań). Problem ocieplenia klimatu stracił zdecydowanie na rzecz troski o gospodarkę.

Połowa Europejczyków uważa, że zmiany klimatyczne stanowią obecnie jedną z najważniejszych kwestii, z którymi musi zmierzyć się świat. Przed rokiem uważało tak 62% ankietowanych na zlecenie Komisji i Parlamentu Europejskiego. Jako bardzo poważny postrzega ów problem 67% ankietowanych, choć przed rokiem było to niemal trzy czwarte.

Oprócz globalnego ocieplenia, mniejsze wrażenie na Europejczykach robi obecnie także wizja międzynarodowego terroryzmu; odsetek uznających ten problem za naczelne zło świata spadł z blisko 55% przed rokiem do 42%. 62% badanych uważa też, że tzw. walka z ociepleniem, może poprawić sytuację w gospodarce.

W miejsce globalnego ocieplenia wyobraźnią Europejczyków zawładnął globalny kryzys. W ciągu roku odsetek ankietowanych, którzy uważają światową recesję za sprawę priorytetową wzrósł z 24% do 52%.