Europa oszczędza na R&D

Unia Europejska znalazła się w tyle za resztą świata w wydatkach na badania i rozwój - wynika z danych International R&D Scoreboard.

Wzrost wydatków korporacyjnych na inwestycje w badania i rozwój w latach 2004-2005 wyniósł w Europie 2%, podczas gdy w USA i w Azji 7%.

Najbardziej spektakularny roczny wzrost wydatków na R&D nastąpił w Korei Południowej - o 40%, głównie dzięki firmom takim jak Samsung Electronics, Hyundai Motor i LG Electronics. Wzrost wydatków w Japonii był znacznie skromniejszy - tylko o 4%.

Wyniki badania pokazują, że firmy europejskie jako całość nie zwiększyły inwestycji w badania i rozwój w ciągu ostatnich 4 lat, podczas gdy ich amerykańska konkurencja wydaje na ten cel przeciętnie o 12% więcej.

Wśród światowych firm przeznaczających najwięcej środków na badania i rozwój na pierwszym miejscu znalazła się spółka europejska DaimlerChrysler (inwestycje rzędu 7,69 mld USD), na drugim amerykański Pfizer (7,68 mld USD).

Skandynawscy wytwórcy telefonów mobilnych Nokia i Ericsson, znane z innowacyjności, obcięły w ubiegłym roku swoje wydatki na badania i rozwój o odpowiednio 4% i 25%.


Zobacz również