Europa podbija Internet

W roku 2003 w Europie będzie więcej użytkowników Internetu niż w Stanach Zjednoczonych.

Dzisiaj połowa użytkowników Internetu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. W roku 2003 liczba europejskich internautów do 170 mln (obecnie 44 mln) i zrówna się z liczbą użytkowników amerykańskich - twierdzą analitycy IDC. Już teraz sześć z dziesięciu krajów o najbardziej rozwiniętej ekonomii internetowej znajduje się w Europie (niebawem będzie ich siedem), ale wytwarzają one zaledwie 10% globalnego internetowego dochodu.

Żaden europejski kraj nie może pochwalić się porównywalnym do Stanów Zjednoczonych stopniem penetracji Internetu (w USA podłączonych do Sieci jest już 40% obywateli). 14 europejskich krajów osiągnie podobny poziom do 2003 roku.

W ciągu ostatnich czterech lat liczba użytkowników Internetu wzrosła z 19 milionów do 150 milionów. Przewiduje się, że w roku 2003 wyniesie ok. 500 milionów. W tym czasie aż 62% Amerykanów będzie korzystało z sieci, a dochód uzyskiwany dzięki elektronicznemu handlowi osiągnie 7% dochodu narodowego USA.

Aby utrzymać dominację na światowym rynku internetowym, amerykańskie firmy muszą myśleć i działać globalnie, jednocześnie zdając sobie sprawę z kulturowych różnic i niechęci europejskich internautów do używania w sieci kart kredytowych.