Europa powoli przyswaja bezprzewodowość

Według raportu IDC, mniej niż 40% firm w Europie dysponuje strategią wykorzystania danych bezprzewodowych.

To i tak oznacza poprawę w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat, ocenia IDC. Firmy zaczynają już bowiem wdrażać stosowne strategie, aby uczynić pracowników bardziej mobilnymi.

Tylko 4% badanych organizacji wykazywała jednak zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań bezprzewodowych, np. w zakresie działów sprzedaży, czy aplikacji mobilnych.

Przedsiębiorstwa europejskie mają wciąż raczej tradycyjne podejście do tzw. "mobilności", telefon komórkowy to główny sposób w jaki demonstruje się bezprzewodowa technika w firmie europejskiej. Zdaniem IDC sytuacja ta będzie się zmieniać bardzo, bardzo powoli, dopóki w propagowanie zastosowań bezprzewodowych nie zaangażują się silniej ich producenci i dostawcy.