Europa strzela sobie samobója

Pierwszy europejski ranking inwestycji przemysłu w badania i rozwój (BiR) stwierdza, że pomiędzy 2002 a 2003 rokiem wydatki 500 największych firm europejskich na BiR spadły o 2%. W tym czasie inwestycje 500 największych firm pozaeuropejskich wzrosły o 3,9%.

Według raportu przedstawionego przez komisarza ds badań, 500 największych firm Unii Europejskiej zainwestowało w 2003 roku ogółem 100 mld EUR w badania i rozwój. Inwestycje były niższe niż w 2002 roku, podczas gdy poza Europą wydatki na BiR cały czas rosną. Ogółem wydatki pierwszej pięćsetki to tylko nieco ponad połowa kwoty wydanej przez pierwszą pięćsetkę firm "reszty świata" (196 mld EUR).

Pierwsza europejska piątka (Daimler Chrysler, Siemens, Volkswagen, Nokia , Glaxo Smith Klein) mieści się jeszcze w pierwszej dwunastce firm inwestujących w badania i rozwój. Każda z tych firm zainwestowała w tym obszarze od 4 do 6,5 mld EUR w ub. roku.

Jednak według rankingu, większość wydatków na badania i rozwój ponosi właśnie "czołówka". 20 największych firm europejskich - 55% wydanych przez firmy "pięćsetki". Inwestycje koncentrują się w czterech sektorach: motoryzacyjnym, farmaceutyczno-biotechnologicznym, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego i elektrycznego - firmy z tych sektorów wydały 67% całej kwoty. Najwięcej inwestowały firmy, których centrale zlokalizowane są w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Na badania i rozwój położyły one 74% z kwoty przypadającej na badane 500 firm. W europejskiej 500 znalazły się firmy z 16 z 25 krajów. Jedynym krajem spoza starej Unii posiadającym na tej liście przedstawiciela jest Słowenia (Krka), co ciekawe, w gronie największych pozaeuropejskich znalazła się jeszcze inny potentat farmaceutyczny z Bałkanów - chorwacka Pliva. Aby znaleźć się na pierwszej tego typu liście europejskiej trzeba było na badania i rozwój wydać w 2003 roku minimum 8,3 mln EUR (i jeszcze to ujawnić - zastrzegają autorzy raportu).

Poziom europejskich inwestycji w badania i rozwój powinien według uzgodnień z Barcelony z 2002 roku wzrosnąć do 3% wartości PKB w 2010.


Zobacz również