Europa w obliczu rozszerzenia

EIU opublikował raport poświęcony konsekwencjom rozszerzenia Unii Europejskiej w maju przyszłego roku.

Dokument zatytułowany "Europe enlarged: Understanding the impact" podkreśla na wstępie, że kiedy w maju 2004 roku do UE przystąpi 10 nowych państw, będzie to wydarzenie na skalę bezprecedensową w dotychczasowej historii Unii. W części analizującej wpływ na cały europejski organizm wyróżniono cztery główne elementy, stanowią z jednej strony założenia, z drugiej podstawę do dalszych rozważań:

Rozszerzenie jest chciane - przy wszystkich trudnościach związanych z rozszerzeniem, ostateczna korzyść w postaci rozszerzenia obszaru stabilizacji politycznej i ekonomicznej jest bardziej cenna. Rozumieją to przedstawiciele biznesu: w przeprowadzonym przez Economist Intelligence Unit (EIU) badaniu 90% z 315 szefów europejskich firm poparło rozszerzenie.

Efekty rozszerzenia nie są jeszcze dostrzegalne - jakkolwiek wiele najważniejszych decyzji zostało już podjętych, traktaty akcesyjne zatwierdzone, zmieniły się modele handlu itd., wiele jeszcze jest do określenia, np. prace nad Konwencją o Przyszłości Europy dopiero dobiegają końca. Wiele efektów politycznych i ekonomicznych ujawni się dopiero po faktycznym przystąpieniu Dziesiątki do instytucji europejskich.

Sukces nie jest gwarantowany - prawdziwy efekt rozszerzenia zależy nie od faktu przyłączenia do klubu nowych państw, ale od ich przyszłego zachowania i działania w tworzeniu polityki UE oraz potencjału jaki tworzą. Dla państw uboższych przystąpienie nie jest równoznaczne z wstąpieniem na ścieżkę wzrostu. Jednak według długoterminowej prognozy EIU, dobra jakość prowadzenia polityki w obrębie Unii może nowicjuszom pozwolić na skrócenie okresu w jakim dogonią poziomy rozwoju obecnych członków UE nawet o połowę.

Stawka jest niesłychanie wyśrubowana - włączenie nowych państw w obręb Unii może oznaczać dla instytucji europejskich zaklinowanie się, jeśli nie zostaną przeprowadzone udane ich reformy. Unia 25 krajów może na scenie światowej stanąć - wspólnie - wyżej, lub rozpaść się na stronnictwa różniące się koncepcją polityki wobec Stanów Zjednoczonych. Powiększona gospodarka Unii może skorzystać z doświadczeń liberalizacyjnych nowicjuszy, lub uwikłać ich w swoją sieć regulacji i uzależnić od środków pomocowych - piszą autorzy EIU.