Europarlament za propozycją zaprzestania zmian czasu z letniego na zimowy od 2021

W ten weekend zmieniamy czas z zimowego na letni. Zrobimy tak jeszcze tylko jeden raz, a potem sezonowe zmiany - być może - przejdą do historii.

Europosłowie zagłosowali za zakończeniem praktyki przesuwania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku. Na terenie Unii Europejskiej zmiana czasu obowiązuje od 1980 roku, a została wprowadzona w celu ujednolicenia rynku, rozkładów kolejowych, itp. Rezygnacja z przestawiania czasu nie będzie obowiązkowa - państwa UE, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, powinny dokonać ostatniej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 roku, zaś te, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 roku.

Europarlament za propozycją zaprzestania zmian czasu z letniego na zimowy od 2021

Posłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej, aby zakończyć sezonowe zmiany czasu, ale głosowali za przesunięciem daty z 2019 na 2021 rok. Projekt zmiany przepisów przyjęty przez posłów 410 głosami do192, przy 51 wstrzymujących się. Posłowie chcą również, aby kraje UE i Komisja koordynowały decyzje w celu zapewnienia, że stosowanie czasu letniego w niektórych krajach i czasu zimowego w innych nie zakłóca rynku wewnętrznego. Jeśli Komisja Europejska uzna, że przewidywane ustalenia czasowe mogłyby znacząco i trwale utrudnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, może "przedłożyć wniosek o przesunięcie terminu stosowania dyrektywy o maksymalnie 12 miesięcy" - jak stwierdza przyjęty tekst.

Przyjęty26 marca tekst jest stanowiskiem Parlamentu, które będzie przedmiotem negocjacji z ministrami UE w sprawie uzgodnienia ostatecznego kształtu przepisów. Można zapoznać się z nim pod tym adresem. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, przestawimy swoje zegarki 31 marca - wskazówki powinny przeskoczyć z 2. na 3. w nocy. Polski rząd nie zajął jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie likwidacji sezonowej zmiany czasu, która jest u nas praktykowana od 1983 roku. Obecna dyrektywa w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego nakłada na państwa UE obowiązek przejścia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrót do standardowego czasu w ostatnią niedzielę października.